Timpaan komt met vernieuwende woonconcepten tegemoet aan de veranderende wensen en behoeftes van senioren. Verbinding, persoonlijke aandacht en slimme combinaties van wonen en zorg vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.

Wonen en zorg voor senioren

Zorg op maat

De groep senioren wordt groter en is vaak een financieel onafhankelijke generatie die de regie wil blijven houden op het eigen leven. Timpaan wil hierop anticiperen met producten "zorg op maat". Timpaan ziet zichzelf als verbinder tussen senioren en zorg waarbij voor Timpaan de focus ligt op het ontwikkelen van vastgoed en niet op de zorg. We zoeken naar mogelijkheden om dit te combineren.

De wensen van senioren zijn sterk veranderd. Veel senioren willen zo lang mogelijk thuis wonen en actief deel blijven nemen aan de maatschappij. Zelfstandigheid en regie, maar ook persoonlijke aandacht en zorg op maat worden daarbij steeds belangrijker. Ouderen willen zelf controle houden. De laatste fase van je leven in een verzorgingshuis doorbrengen is niet meer vanzelfsprekend.

Helaas zien we tegelijkertijd dat eenzaamheid een steeds groter maatschappelijk probleem wordt. Veel ouderen komen niet of nauwelijks in contact met elkaar of met de buurt waarin ze leven. Ook het combineren van zelfstandig wonen en goede zorg is vaak een uitdaging.

Wij zien dat ouderen daarom steeds vroeger nadenken over hoe ze hun toekomst zo goed mogelijk kunnen inrichten. Gemeenschap, contact met de buurt en slimme combinaties van wonen en zorg, spelen daarbij een belangrijke rol.

Wij denken continue na over hoe we in onze woonconcepten zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de veranderende wensen van ouderen. Daarbij laten we ons leiden door een aantal belangrijke uitgangspunten. Voorop staat dat we senioren willen verbinden. Met de buurt, met de wijk maar ook met elkaar. Individuele behoeftes zijn daarbij leidend; maatwerk is de standaard. Onze concepten stellen senioren in staat om de rest van hun leven zorgeloos, veilig en samen door te brengen.

Concreet doen we dat door in gesprek te gaan met onze toekomstige bewoners. Wat vinden zij belangrijk? En waar moeten we dus goed op letten? Tegelijkertijd houden wij regie op voortgang en proces om senioren maximaal te ontlasten.

En we kiezen voor flexibiliteit: niet alleen van vastgoed en zorg, maar ook van koop en huur. Gemeenschappelijke ruimtes maken dat er blijvende, kleinschalige gemeenschappen van ouderen ontstaan. Maatwerkoplossingen zorgen voor een goede balans tussen persoonlijke zorg en prettig wonen.

Onze belofte

De uitgangspunten sluiten naadloos aan bij waar Timpaan al sinds jaar en dag voor staat. Als gebiedsontwikkelaar richten wij ons op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten. Niet alleen voor starters, gezinnen en zorgbehoevenden, maar ook voor ouderen. Onze missie daarbij is om met creatieve oplossingen, oog voor de omgeving en een persoonlijke benadering hoogwaardig wonen voor iedereen mogelijk te maken. Ons vertrekpunt is altijd de persoonlijke behoefte van onze toekomstige bewoners. En we doen het uiteraard niet alleen, we werken continue samen met onze partners om samen meerwaarde te creëren.

In de praktijk

In het project Reehof in Culemborg worden 16 Smartwoningen gerealiseerd en 4 levensloopbestendige Smartwoningen en een hospice. De levensloopbestendige woningen hebben alle basisvoorzieningen op de begane grond en zijn daarom uitermate geschikt voor bijvoorbeeld senioren of gezinnen met een zorgbehoevend gezinslid.

Hospice Nocturne is een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve zorg en aandacht in de laatste levensfase. Het bestuur van de hospice heeft samen met Timpaan een plan gemaakt voor de nieuwe huisvesting.

Begin 2022 heeft Timpaan een uniek manifest ondertekend "samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer"'. Bestuurders van zorgaanbieders, woningcorporaties, ontwikkelaars, zorgkantoor en gemeente hebben hun handtekening onder het manifest gezet met als focus het woningaanbod te verhogen en hierbij niet te vergeten om zorg en de leefomgeving daarin mee te nemen. Ook de inwoners van Haarlemmermeer zijn betrokken via de participatieraad Haarlemmermeer.

In Hoofddorp centrum is onlangs een locatie in aangekocht voor de ontwikkeling van 30 nieuwbouw appartementen voor senioren, waarbij de ondersteunende zorgvoorzieningen in het naastgelegen monumentale pand geregeld kunnen worden. 

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Lees meer over onze thema's