Missie & visie

illustratie missie visie

Missie

Timpaan is een ontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Daarbij hebben we speciale aandacht voor middeninkomens en doelgroepen als starters, senioren en zorgbehoevenden.

Visie

Wonen is een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Het tekort aan woningen is groot, in het bijzonder betaalbare koopwoningen. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar richt Timpaan zich op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten in middelgrote gemeenten en stedelijke omgevingen. Wij willen betaalbaar wonen bereikbaar maken voor iedereen.

Iedereen verdient een (t)huis.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Meer lezen? Download hier onze bedrijfsbrochure in PDF format