Raad van advies

De Raad van Advies is het klankbord voor het bestuur van Timpaan en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische, tactische en inhoudelijke vraagstukken. Het is een adviesorgaan dat meedenkt, adviseert en zijn netwerk kan inzetten. Hieronder de leden van de Raad van Advies van Timpaan.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek: “Timpaan koppelt de kracht van een projectontwikkelaar aan een bedrijfsmodel dat niet enkel wordt gedreven door maximaliseren van winst. Dit maakt ze uniek en biedt Timpaan een uitgangspositie om gebiedsontwikkelingsopgave op een andere manier aan te pakken. Een manier die beter kan aansluiten bij de grote maatschappelijke transities waar we ons allemaal in bevinden en ook op de wensen van individuele woonconsumenten. Vanuit mijn wetenschappelijke en praktijkkennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en transitieopgaven help ik Timpaan haar unieke positie verder te benutten.”

Ger Hukker

Ger Hukker

Ger Hukker: “Timpaan heb ik in de praktijk leren kennen als een anders dan anders ontwikkelaar. Inderdaad een ontwikkelaar met lef, geen hit-en-run-mentaliteit, lekker team om mee te werken en met oog voor doelgroepen die tussen wal en het schip vallen. Als je dan gevraagd wordt toe te reden tot de Raad van Advies zeg je geen nee! Bij zo’n club wil je horen. Dat motiveert en je mag nog advies geven ook.”