Timpaan

Timpaan is niet zomaar een ontwikkelaar. Onze rendementen komen niet terecht bij aandeelhouders maar vloeien terug in een stichting. Deze stichting investeert in maatschappelijke projecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms moeilijk te financieren zijn. Daarnaast investeren wij in meer woonkwaliteit in onze projecten. Zo werken we al vele jaren en daar zijn we trots op.

Bekijk onze referenties

Wij noemen dit: ontwikkelen met aandacht. Oprechte aandacht voor de samenleving, de eindgebruiker, onze klant, onze partners en de omgeving waarin we werken. Daar doen we het voor.