Visie op omgevingskwaliteit

Gebiedsontwikkeling op maat

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is uitnodigend. Onze samenleving heeft de overstap gemaakt van grootschalige uitbreidingswijken aan de rand van de stad naar wijkontwikkelingen ‘op maat’, opgesteld met bewonersparticipatie en gefaseerd uitvoerbaar. Dit vraagt meer initiatief en verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar; bij de verwerving, de planontwikkeling, in de uitvoering en natuurlijk in de samenwerking met partners. Het leidt tot wijken die zich kenmerken door hun financiële èn maatschappelijke waarde. Het proces van co-creatie met de eindgebruikers is hierbij essentieel.

Maatschappelijke gebiedsontwikkeling gaat uit van een waardeontwikkeling voor en samen met de toekomstige gebruikers en huidige stakeholders. Om dit proces goed te begeleiden is vermogen nodig, een professionele organisatie met kennis op diverse vakgebieden en een ontwikkelaar die maatschappelijk verantwoord kan ontwikkelen. Timpaan heeft in haar gebiedsontwikkelingen in onder andere Zaandam, Heiloo, Bodegraven, Heerhugowaard en Utrecht bewezen deze rol te kunnen vervullen.

Voor Timpaan gaat wonen over meer dan de woning alleen. We investeren veel in een aantrekkelijke en gezonde woonomgeving. We maken ons sterk voor woonwijken die efficiënt omgaan met materiaalstromen en duurzaam zijn binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Daarnaast kijken we naar een gebied vanuit de behoefte van toekomstige bewoners. Op basis van gevoel en ervaring, én onderbouwd door studies en in samenwerking met de juiste partners. Met creatieve concepten en sterke architectuur willen we de samenhang en communities in de wijk versterken en een aangenaam decor voor het leven creëren.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Lees meer over onze thema's