Er is maar één planeet Aarde, maar tegen 2050 zal de wereld consumeren alsof er drie van zijn. Het spreekt voor zich dat dit niet houdbaar is.

Sustainable Development Goals

Als vastgoed- en gebiedsontwikkelaar zijn wij elke dag actief bezig met het vormen van de ruimte om ons heen. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Timpaan is een sociaal-maatschappelijke ontwikkelaar die deze verantwoordelijkheid graag neemt. We moeten actie ondernemen. Dat betekent dat wij in onze projecten actief op zoek gaan naar innovaties. Om duurzaamheid nog verder te borgen in onze organisatie hebben wij ons aangesloten bij SDG Nederland en committeren wij ons aan de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Vanaf 2021 hebben we op diverse projecten de doelstelling van de SDG’s meetbaar kunnen maken. Ook hebben we vanuit de ambitie op verschillende projecten extra geïnvesteerd, sterker nog: het is zelfs onderdeel van ons investeringsbesluit bij een verwerving. In onze rapportage over 2023 geven we een mooi beeld van de waargemaakte ambities. Het maakt hongerig naar nieuwe duurzame uitdagingen in 2024. We kijken daarom gezamenlijk uit naar de kansen die we in 2024 kunnen oppakken en willen hier de lat nog hoger leggen.

Timpaan ondertekende in 2022 een convenant voor duurzame woningbouw van de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden.

De Heemtuinen: een integraal duurzaamheidsplan

We creëren woongebieden die voor bewoners en de omgeving bijdragen aan een gezond en prettig leven. De Heemtuinen in Vlaardingen, waarin we 179 woningen ontwikkelen, is zo’n integraal duurzaamheidsplan.

In het project combineren we op een unieke manier duurzaamheid en sociaal welzijn. De Heemtuinen is een integraal duurzaamheidsplan: de ecologische waarden worden geoptimaliseerd, het is circulair, modulair, CO2-neutraal, Nul-Op-de-Meter en klimaatadaptief. Timpaan heeft het plan voorts vanuit de humane wijkgedachte ontwikkeld. Zo wordt het een groene wijk voor mensen èn dieren. Hiermee zet Timpaan een forse stap voorwaarts in het ontwikkelen, bouwen en wonen van morgen.

Dit doen wij zonder in te boeten op betaalbaarheid. De Heemtuinen maakt betaalbaar wonen voor een brede doelgroep mogelijk en zal voorzien in de grote woningbehoefte in Vlaardingen en de Rotterdamse regio. Van starters tot senioren, met grondgebonden woningen en appartementen. Wij geloven als Timpaan namelijk dat iedereen recht heeft op duurzaam en kwalitatief hoogstaand wonen.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Maatschappelijk verantwoord ontwikkelen

Duurzaamheid is binnen Timpaan geen beperkende, maar een verrijkende factor. Onze benadering van duurzaamheid is veelzijdig. Zo ontwikkelen we in BOSS te Almere geheel natuurinclusief en klimaatadaptief. Of denk bijvoorbeeld aan afvalreductie. Timpaan kiest voor kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen die daardoor onderhoudsarm en toekomstbestendig zijn. Of aan energiebesparing, waar we concreet invulling aan geven in verschillende projecten. Waar mogelijk recyclen we verder materialen om milieubelasting en verspilling te beperken. We creëren woongebieden die voor bewoners en de omgeving bijdragen aan een gezond en prettig leven. Want echt duurzaam ontwikkelen houdt ook rekening met een gezond leefklimaat voor de bewoners, met goede ventilatie en voldoende groenvoorzieningen.

In onderstaande video vertellen we meer over BOSS Almere. Door een bijzonder groene wijk te maken en de verhardingen te minimaliseren, vangen we extreme pieken van regenval af. We voorkomen daarnaast droogte door in het gebied waterberging en wadi’s te plaatsen die zorgen we voor een vertraagde waterafvoer. Het groen en de bomen vormen de “airco” van de wijk, waarmee we hittestress tegengaan. In de gehele wijk wordt een diversiteit van inheemse bomen en struiken worden geplant, waaronder bomen met eetbaar fruit.

 

 

Lees meer over onze thema's