Gedelegeerd projectontwikkeling

We leggen de focus op een haalbaar én breed gedragen ontwikkelplan.

Door onze kennis van betaalbaar én hoogwaardig wonen, leggen opdrachtgevers steeds vaker een adviesvraag bij ons neer. Onlangs hebben wij voor een woningcorporatie een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor een grote woon-zorglocatie. Timpaan sprak met diverse belanghebbenden, zoals de eigenaar, huurders, de gemeente en omwonenden. Deze brede input heeft geleid tot een aantal scenario’s, inclusief doorrekening.

Deze scenario’s gaan verder dan een ontwerp. Timpaan kijkt naar de financiële en algehele haalbaarheid. Wij maken een volwaardig ontwikkelplan dat als grondige basis dient voor een verder ontwikkeltraject, dat Timpaan dan uiteraard ook kan uitvoeren. Een plan dat kan rekenen op draagvlak bij de verschillende stakeholders en dat financieel haalbaar. Van visie naar realisatie is ons devies.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Lees meer over onze thema's