Tenders en acquisities

Tenders

De ontwikkelportefeuille van Timpaan wordt opgebouwd via het innemen van grondposities en het deelnemen (en winnen) van tenders. Ook voor de komende jaren is de portefeuille voldoende gevuld. Doordat we tenders winnen hebben we een goede naam opgebouwd en willen partijen met ons samenwerken. We hebben de juiste referenties wat betreft projectomvang, duurzaamheid, doelgroepen en woningtypologieën.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Acquisities

Naast dat Timpaan regelmatig uit tenders nieuwe projecten acquireert, maken wij ook geregeld afspraken met samenwerkingspartners (zoals andere ontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven), grondeigenaren en eventuele andere vastgoedeigenaren die bijvoorbeeld bedrijfsmatig vastgoed bezitten die kansrijk is om te (her)ontwikkelen naar een gemengd gebied met wonen of een compleet woongebied. Timpaan is actief in projecten vanaf circa 30 woningen tot 600 woningen in de grote Randstad, in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en het westelijke deel van Gelderland. Zoekt u een zeer solvabele partner in de (her)ontwikkeling van uw plek? Wij hebben de kennis en kunde, ervaring en slagvaardigheid om van uw locatie een succes te maken. Bekijkt u zeker eens onze referenties of neem contact op met Timpaan.

Lees meer over onze thema's