Stichting met maatschappelijk DNA

Timpaan is dertig jaar geleden ontstaan vanuit een woningcorporatie. We omarmen ons DNA als maatschappelijk betrokken organisatie.

Winst als middel om te investeren

De bestuurder van Timpaan Hoofddorp BV is Stichting Timpaan. Stichting Timpaan is de enige aandeelhouder en de aandelen van Timpaan Hoofddorp kunnen niet worden verkocht. De kerntaak van Stichting Timpaan is het bepalen van de strategie van Timpaan Hoofddorp, de besluitvorming over begroting en jaarrekening en het nemen van investeringsbesluiten boven een bepaald drempelbedrag. Het vermogen van Stichting Timpaan wordt ingezet ten behoeve van Timpaan Hoofddorp.

Stichting Timpaan is geen ontwikkelaar, tekent dus geen overeenkomsten en geeft ook geen garanties af. Timpaan Hoofddorp werkt exclusief voor Stichting Timpaan. Alle medewerkers zijn in dienst van Timpaan Hoofddorp en de acquisitieprojecten worden uitgevoerd vanuit Timpaan Hoofddorp. De ontwikkelprojecten zijn ondergebracht in de ontwikkelvennootschappen van Timpaan Hoofddorp. In elke ontwikkelvennootschap zit in het algemeen 3 tot 5 projecten. De ontwikkelvennootschap is contractpartner voor alle activiteiten van het betreffende vastgoedproject: de contractering met adviseurs, de verwerving van gronden, de verkoop van woningen etc. Alle 100% dochterondernemingen vormen een fiscale eenheid voor de BTW en Vennootschapsbelasting en worden met elkaar geconsolideerd in Timpaan Hoofddorp.

Winstmaximalisatie is voor Timpaan een middel om een ander hoger, primair doel te dienen en dat is de missie. De winst is nodig om die waar te maken (een middel) en wordt vooral geherinvesteerd of gedoneerd aan een passend doel. De stichting draagt de zorg voor de organisatie en heeft de formele zeggenschap die normaal bij de aandeelhouders ligt, maar ontvangt geen van de financiële baten van aandeelhouderschap.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Lees meer over onze thema's