Governance en compliance

Governance

Als een van de weinige projectontwikkelaars in Nederland is Timpaan georganiseerd als Stichting en dit hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van Timpaan, als zelfstandige organisatie die is opgericht in augustus 1996 als ‘afsplitsing’ van de woningcorporatie van de Haarlemmermeer (inmiddels is deze corporatie opgegaan in Ymere). Alle activiteiten die Timpaan oppakt hebben als kenmerk dat ze passen bij onze richting als organisatie: maatschappelijk betrokken, samen mogelijk maken en impact & vernieuwing.

Als stichting en met een One tier board bij Stichting Timpaan, bestaande uit 2 à 3 niet-uitvoerend bestuurders en één uitvoerend bestuurder, waarbij de laatste ook algemeen directeur is bij Timpaan Hoofddorp BV, beschikt Timpaan over een onderscheidend en vernieuwend bestuursmodel. Dit wordt ook wel beschreven als Steward Ownership en het is een manier om eigendom van een bedrijf vorm te geven, waarbij het bedrijf van zichzelf is en bestaat om zijn missie te dienen.

NEPROM Gedragscode

Al enige jaren is Timpaan lid van Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars. De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Ondernemingen die lid willen zijn van de NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn en moeten zich houden aan de drie kernwaarden: zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NEPROM Gedragscode maakt duidelijk aan welke regels de leden zich moeten houden. Het onderschrijven van de code is voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging en een onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving. 

 

 

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Lees meer over onze thema's