Project afgerond

Middenduin Heiloo huurwoningen

Middenduin Heiloo huurwoningen

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan ontwikkelt in Zuiderloo circa 290 nieuwbouwwoningen. De meeste fases zijn al opgeleverd. Op dit moment is Middenduin in aanbouw, een markant gebouw met daarin 11 huurappartementen. Middenduin neemt binnen de gebiedsontwikkeling Zuiderloo een bijzondere positie in. Zowel op architectonisch als landschappelijk niveau onderscheidt het zich van de overige deelgebieden. Middenduin bestaat uit een appartementengebouw, met dezelfde bouwhoogte als de omliggende bebouwing. Door de omvang van het blok heeft een beeldbepalende functie in de omgeving.

Het appartementengebouw bestaat uit 11 appartementen met een woonoppervlakte varierend van circa 77 tot 84 m2. De appartementen zijn verdeeld over drie bouwlagen. Er is een lift aanwezig in het gebouw. Op de begane grond worden bergingen gerealiseerd. De bewoners kunnen parkeren in een groene parkeerkoffer aan de overkant van de Haagbeuk. Hierdoor blijft er veel ruimte over voor groen rondom het appartementengebouw, wat zorgt voor een rustige woonbeleving.

De entree van het complex ligt aan de Haagbeuk en is gericht op de met groene hagen omgeven parkeerkoffer. De entree wordt geaccentueerd door een luifel. De bergingen liggen onmiddellijk naast de entree op de begane grond.

Zuiderloo versterkt de identiteit van Heiloo

Uitgangspunt is dat Heiloo een groene gemeente met een dorps karakter is en blijft. Volgens plan ontwikkelt Zuiderloo zich dan ook tot een wijk van aaneengesloten woonbuurten die op een natuurlijke wijze op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Mede hierdoor past Zuiderloo perfect bij het bestaande karakter van het dorp en versterkt het de identiteit van Heiloo het dorp en versterkt het de identiteit van Heiloo. In de plannen voor Zuiderloo is wat dat betreft een goede balans gevonden tussen wonen en natuur. Het volgroeide groen geeft de nieuwe wijk al direct een groene uitstraling. Op verschillende plekken in de nieuwe wijk komen pleintjes, hofjes en speelplekken. Alles is erop gericht om de identiteit van Heiloo op een fraaie wijze te verrijken. De realisatie van Middenduin draagt hier op gepaste wijze toe bij.

Locatie

De locatie Middenduin ligt aan de noordkant van de Krommelaan, aan de west- en oostkant van de Haagbeuk. Bij de ontwikkeling van het deelplan is rekening gehouden met hoe het landschap er eeuwenlang heeft uitgezien. We zien een smalle strook grond ten noorden van het oostelijke deel van de Krommelaan tussen twee eeuwenoude houtwallen in, met greppels ernaast. De houtwallen zijn beplant met elzenhagen. Het gebied heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde die hiermee zoveel mogelijk intact wordt gehouden.

Op de locatie Middenduin zijn in 2019 twee paddenpoelen aangelegd. Tussen beide paddenpoelen is een replica van een grafheuvel uit de bronstijd aangelegd waar de rugstreeppadden kunnen overwinteren.

Middenduin Heiloo huurwoningen

Heiloo

  • Appartement
  • 77 - 84 m2 Wonen
  • € 1.087,- tot € 1.087,- p.m.

Meld je aan