Ontwikkelingsfase

Tuindorp Hillegom

Tuindorp Hillegom
Projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofddorp en UBA Projectontwikkeling uit Uithoorn, samenwerkend onder de naam VOF SIZO Ontwikkeling, hebben vorig jaar de openbare aanbesteding gewonnen voor de herontwikkeling van de circa 5,8 hectare voormalige sportvelden in Hillegom-Noord. De gemeente Hillegom heeft zich met de uitvraag gericht op betaalbare woningen, met name voor de Hillegommers zelf.

Tuindorp Hillegom

Het plan bestaat uit circa 282 woningen met een Tuindorps karakter, dat qua uitstraling goed past bij de bestaande en naastgelegen wijk Patrimonium. Op de locatie komen 136 sociale koopwoningen (van 40 m2 t/m 100 m2 gebruiksoppervlak met v.o.n.-prijzen tussen de circa € 100.000,- en € 225.000,-, prijspeil 2019) en circa 146 eengezinskoopwoningen in de vrije sector. Zowel de verkoop als de bouw wordt in meerdere fasen uitgevoerd.
 
Wonen in een Tuindorp

Ons plan voor de voormalige SIZO sportvelden is geïnspireerd op en door de directe omgeving. We richten ons op versterking en benutting van de bestaande landschappelijke structuren en nemen het wijkje Patrimonium als inspiratie voor stedenbouw en architectuur.
Wij omarmen het gedachtegoed van het tuindorp voor Tuindorp Hillegom in zowel structuur, stedenbouwkundige opzet als architectuur en maken daarmee een moderne uitbreiding aan Patrimonium die de enclave meer robuustheid en kwaliteit geeft.

Planning

Het ontwerptraject verloopt voorspoedig. Het zogenaamde voorlopig ontwerp van de woningen is afgerond. De welstandscommissie van de gemeente heeft hierop goedkeuring gegeven. Ook het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte (wegen, trottoirs, parkeervakken, groen, etc.) is uitgewerkt en ook hierop is goedkeuring vanuit de gemeente. In het vervolg daarop is het definitieve ontwerp van de grondgebonden woningen afgerond én goedgekeurd door welstand. Er wordt hard gewerkt aan de afronding van de appartementengebouwen en de beneden-boven-woningen. Het definitief ontwerp van de openbare ruimte is in concept gereed en ligt op dit moment ter beoordeling bij de gemeente.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de regels rondom stikstof. Je hebt hier vast over gehoord in de landelijke media. Hier hebben wij ook mee maken en dit heeft invloed op de planning van Tuindorp. De berekeningen voor de stikstofuitstoot moeten opnieuw gemaakt worden en afhankelijk van de uitkomst moeten er maatregelen genomen worden. De bestemmingsplanprocedure kan pas starten als de gevolgen van de stikstofberekeningen onderzocht zijn. Dit betekent dat de procedure later start dan wij verwacht hadden. Ook de vervolgplanning, waaronder start verkoop, is voor nu dus helaas nog niet bekend.

Meld je nu aan om jouw wensen aan te geven alsmede op de hoogte gehouden te worden over de plannen van Timpaan en UBA op de voormalige sportvelden van Sizo.

Tuindorp Hillegom

Hillegom

  • Hoekwoning, Appartement, Tussenwoning, Maisonnette, Eengezinswoning
  • 40 - 125 m2 Wonen
  • 90 - 150 m3 Kavel
  • € 100.000,- tot € 400.000,- v.o.n.

Meld je aan