Wonen en zorg voor senioren

Timpaan komt met vernieuwende woonconcepten tegemoet aan de veranderende wensen en behoeftes van senioren. Verbinding, persoonlijke aandacht en slimme combinaties van wonen en zorg vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.

De wensen van senioren zijn sterk veranderd. Veel senioren willen zo lang mogelijk thuis wonen en actief deel blijven nemen aan de maatschappij. Zelfstandigheid en regie, maar ook persoonlijke aandacht en zorg op maat worden daarbij steeds belangrijker. Ouderen willen zelf controle houden. De laatste fase van je leven in een verzorgingshuis doorbrengen is niet meer vanzelfsprekend.

Helaas zien we tegelijkertijd dat eenzaamheid een steeds groter maatschappelijk probleem wordt. Veel ouderen komen niet of nauwelijks in contact met elkaar of met de buurt waarin ze leven. Ook het combineren van zelfstandig wonen en goede zorg is vaak een uitdaging.

Wij zien dat ouderen daarom steeds vroeger nadenken over hoe ze hun toekomst zo goed mogelijk kunnen inrichten. Gemeenschap, contact met de buurt en slimme combinaties van wonen en zorg, spelen daarbij een belangrijke rol.

Wonen en zorg

Wij denken continue na over hoe we in onze woonconcepten zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de veranderende wensen van ouderen. Daarbij laten we ons leiden door een aantal belangrijke uitgangspunten. Voorop staat dat we senioren willen verbinden. Met de buurt, met de wijk maar ook met elkaar. Individuele behoeftes zijn daarbij leidend; maatwerk is de standaard. Onze concepten stellen senioren in staat om de rest van hun leven zorgeloos, veilig en samen door te brengen.

Concreet doen we dat door in gesprek te gaan met onze toekomstige bewoners. Wat vinden zij belangrijk? En waar moeten we dus goed op letten? Tegelijkertijd houden wij regie op voortgang en proces om senioren maximaal te ontlasten.

En we kiezen voor flexibiliteit: niet alleen van vastgoed en zorg, maar ook van koop en huur. Gemeenschappelijke ruimtes maken dat er blijvende, kleinschalige gemeenschappen van ouderen ontstaan. Maatwerkoplossingen zorgen voor een goede balans tussen persoonlijke zorg en prettig wonen.

Onze belofte

De uitgangspunten sluiten naadloos aan bij waar Timpaan al sinds jaar en dag voor staat. Als gebiedsontwikkelaar richten wij ons op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten. Niet alleen voor starters, gezinnen en zorgbehoevenden, maar ook voor ouderen. Onze missie daarbij is om met creatieve oplossingen, oog voor de omgeving en een persoonlijke benadering hoogwaardig wonen voor iedereen mogelijk te maken. Ons vertrekpunt is altijd de persoonlijke behoefte van onze toekomstige bewoners. En we doen het uiteraard niet alleen, we werken continue samen met onze partners om samen meerwaarde te creëren.