Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is uitnodigend. Onze samenleving heeft de overstap gemaakt van grootschalige uitbreidingswijken aan de rand van de stad naar wijkontwikkelingen ‘op maat’, opgesteld met bewonersparticipatie en gefaseerd uitvoerbaar. Dit vraagt meer initiatief en verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar; bij de verwerving, de planontwikkeling, in de uitvoering en natuurlijk in de samenwerking met partners. Het leidt tot wijken die zich kenmerken door hun financiële èn maatschappelijke waarde. Het proces van co-creatie met de eindgebruikers is hierbij essentieel.

Maatschappelijke gebiedsontwikkeling gaat uit van een waardeontwikkeling voor en samen met de toekomstige gebruikers en huidige stakeholders. Om dit proces goed te begeleiden is vermogen nodig, een professionele organisatie met kennis op diverse vakgebieden en een ontwikkelaar die maatschappelijk verantwoord kan ontwikkelen. Timpaan heeft in haar gebiedsontwikkelingen in onder andere Heiloo, Bodegraven, Heerhugowaard en Utrecht bewezen deze rol te kunnen vervullen.