Maximaal woonplezier met behoud van historische waarde

Timpaan hecht er waarde aan om markante historische gebouwen, die in het verleden een  belangrijke lokale functie hadden, in ere te houden door ze een nieuwe bestemming te geven. Wij zoeken daarbij altijd naar de balans tussen de rijke historie van gebouwen en de individuele behoeftes van gebruikers en bewoners. Deze manier van werken past bij Timpaan: als stichting vinden we het van belang om een bijdrage aan de samenleving te leveren.

Oud en nieuw verbinden

Erfgoed is overal in Nederland. Bijna elk dorp heeft één of meerdere bijzondere oude gebouwen die een lokale functie hadden. En dat worden er steeds meer: in Nederland zullen de komende 10 jaar maar liefst 2000 kerken leeg komen te staan, 100 oude gemeentehuizen wachten op een nieuwe invulling en ook zorginstellingen, boerderijen en landhuizen komen regelmatig vrij. Erfgoed staat vaak gelijk aan kwaliteit. Door de sfeer en de uitstraling geven oude gebouwen de omgeving een historisch en authentiek perspectief mee.

Timpaan vindt het belangrijk om die historische functie van erfgoed te bewaken. Maar uiteraard aangepast aan de tijd. Die aanpassingen bedenken we niet zelf, dat doen we samen met anderen. In een vroeg stadium betrekken we onder andere omwonenden, toekomstige bewoners en overige stakeholders uit het gebied. Hun wensen en voorkeuren vormen cruciale input voor onze plannen. Op die manier behouden we historische waarde en maximaliseren we woonplezier.

Verbinden en aanjagen

In de praktijk geven we daar invulling aan met een rol als verbinder en aanjager. Door onze verantwoordelijkheid te nemen als we zien dat bijvoorbeeld kerken, kloosters of zorginstellingen, niet meer in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien. En door vanaf het prille begin, met een open vizier te zoeken naar mogelijke groepen eindgebruikers in de stad of het dorp. Zij zijn immers als geen ander in staat zijn om richting te geven aan een succesvolle ontwikkeling. Zo kwam onze starterswoning grotendeels tot stand op basis van onze gesprekken met jonge mensen die op zoek waren naar hun eerste koophuis.

One tier board

Wij vinden onze maatschappelijke opdracht belangrijk en nemen die serieus. Dat blijkt onder meer uit het feit dat Timpaan een stichting is. De winst vloeit niet naar aandeelhouders, maar blijft binnen de organisatie. Op die manier kunnen we ook in de toekomst betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woonconcepten realiseren. Daarnaast hebben we er onlangs voor gekozen om een one tier board op te richten. Dat betekent dat de Raad van Commissarissen en de directie intensiever met elkaar samenwerken om de koers van Timpaan te bewaken.