Timpaan werkt aan duurzame en gezonde oplossingen

Er is maar één planeet Aarde, maar tegen 2050 zal de wereld consumeren alsof er drie van zijn. Het spreekt voor zich dat dit niet houdbaar is. We moeten actie ondernemen. Als vastgoed- en gebiedsontwikkelaar zijn wij elke dag actief bezig met het vormen van de ruimte om ons heen. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Timpaan is een sociaal-maatschappelijke ontwikkelaar die deze verantwoordelijkheid graag neemt.

Dat betekent dat wij in onze projecten actief op zoek gaan naar innovaties. Om duurzaamheid nog verder te borgen in onze organisatie hebben wij ons aangesloten bij SDG Nederland en committeren wij ons aan de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). In 2021 hebben we op diverse projecten de doelstelling van de SDG’s meetbaar kunnen maken. Ook hebben we vanuit de ambitie op verschillende projecten extra geïnvesteerd, sterker nog: het is zelfs onderdeel van ons investeringsbesluit bij een verwerving. In onze rapportage over 2021 geven we een mooi beeld van de waargemaakte ambities. Het maakt hongerig naar nieuwe duurzame uitdagingen in 2022. We kijken daarom gezamenlijk uit naar de kansen die we in 2022 kunnen oppakken en willen hier de lat nog hoger leggen.

Maatschappelijk verantwoord ontwikkelen

Duurzaamheid is binnen Timpaan geen beperkende, maar een verrijkende factor. Onze benadering van duurzaamheid is veelzijdig. Zo ontwikkelen we in BOSS te Almere en De Heemtuinen te Vlaardingen geheel natuurinclusief en klimaatadaptief.

Of denk bijvoorbeeld aan afvalreductie. Timpaan kiest voor kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen die daardoor onderhoudsarm en toekomstbestendig zijn. Of aan energiebesparing, waar we concreet invulling aan geven in verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld onze Smartwoningen of het Gemaalhuis in Hoofddorp. Waar mogelijk recyclen we verder materialen om milieubelasting en verspilling te beperken.

We creëren woongebieden die voor bewoners en de omgeving bijdragen aan een gezond en prettig leven. Want echt duurzaam ontwikkelen houdt ook rekening met een gezond leefklimaat voor de bewoners, met goede ventilatie en voldoende groenvoorzieningen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De komende jaren gaan we nog een stap verder op het gebied van duurzaamheid. Waar zich kansen voordoen, willen we samen met anderen zo veel mogelijk bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie. De zoektocht naar een optimale balans tussen maatschappelijke, technische en gebruikersvriendelijke aspecten vraagt om experimenteren binnen de keten. Dat vergt visie en lef. Zowel van opdrachtgevers, van stakeholders als van onszelf. De circulaire economie zal een doorslaggevende bijdrage leveren aan het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050. Op deze manier realiseren we een circulaire samenleving binnen één generatie.

Partnerships

Sustainable Development Goals (SDG)

Timpaan wil het verschil maken door een eerste stap te zetten in de goede richting middels de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, die zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Timpaan heeft zich aangesloten bij het UN Global Compact.

Circulair West

Timpaan werkt samen met vaste ketenpartners, zodat wij onze kennis kunnen blijven delen en samen tot nog betere resultaten kunnen komen. Dit heeft onder andere geleid tot onze deelname in Circulair West, een samenwerkingsverband tussen lokale ondernemers die kennis delen over circulariteit en innovaties. Samen met onze partners in projecten leveren we zo een bijdrage aan de onderwerpen die wij belangrijk vinden.

KAN Bouwen

Om de ervaringen op het gebied van natuurinclusief ontwikkelen en bouwen zo goed mogelijk te kunnen delen, heeft Timpaan zich voorts aangesloten bij KAN. Wij zien dit platform als de ultieme kans om hierover in gesprek te gaan en samen te versnellen op het gebied van klimaatadaptief bouwen met de natuur.