Timpaan werkt aan duurzame en gezonde oplossingen

Bij Timpaan werken we aan duurzame en gezonde oplossingen voor complexe woonvraagstukken, die bijdragen aan wooncomfort en leefbaarheid, aan kwaliteit van de openbare ruimte en aan een schonere leefomgeving. Neem bijvoorbeeld ons project Nieuwe Waard in Heerhugowaard, waar we 37 aardgasloze woningen realiseren. Of aan de Kleine Weelde vlakbij Uithoorn waar we met bijzondere architectuur en veel groen, een hoog woonplezier realiseren. Beide duurzaam, in verschillende opzichten.

Duurzame kwaliteit

De ambitie van Timpaan is om lange termijn waarde te creëren voor mens, omgeving, dorp of stad. Natuurlijk zijn de wensen en behoeftes van onze toekomstige bewoners daarin essentieel. Maar we kijken ook met aandacht naar trends en ontwikkelingen, zowel in de directe omgeving als in de samenleving in de breedte. Dit vertaalt zich in wooncomfort, leefbaarheid en in kwaliteit van de openbare ruimte, stedenbouw en architectuur. Zo werken we bij de ontwikkeling en realisatie van onze projecten bijvoorbeeld intensief samen met toekomstige bewoners. We gaan met hen in gesprek om specifieke wensen en behoeftes boven tafel te krijgen. De ervaring leert dat als bewoners meedenken, het resultaat op lange termijn beter en duurzamer is.

Een beter milieu

Duurzaamheid is binnen Timpaan geen beperkende, maar een verrijkende factor. Onze benadering van duurzaamheid is veelzijdig. Denk bijvoorbeeld aan afvalreductie. Timpaan kiest voor kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen die daardoor onderhoudsarm en toekomstbestendig zijn. Of aan energiebesparing, waar we concreet invulling aan geven in verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld onze Smartwoningen of het Gemaalhuis in Hoofddorp (EPC=0). Waar mogelijk recyclen we verder materialen om milieubelasting en verspilling te beperken.

Kortom: we creëren woongebieden die voor bewoners en de omgeving bijdragen aan een gezond en prettig leven.

Over 10 jaar

De komende tien jaar gaan we nog een stap verder op het gebied van duurzaamheid. Waar zich kansen voordoen, willen we samen met anderen zo veel mogelijk bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie. De zoektocht naar een optimale balans tussen maatschappelijke, technische en gebruikersvriendelijke aspecten vraagt om experimenteren binnen de keten. Dat vergt visie en lef. Zowel van opdrachtgevers, van stakeholders als van onszelf.

SDG Nederland & Circulair West

Om duurzaamheid nog verder te borgen in onze organisatie hebben wij ons aangesloten bij SDG Nederland en committeren wij ons aan de voor ons relevante Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Tot slot werken wij samen met vaste ketenpartners, zodat wij onze kennis kunnen blijven delen en samen tot nog betere resultaten kunnen komen. Dit heeft onder andere geleid tot onze deelname in Circulair West, een samenwerkingsverband tussen lokale ondernemers die kennis delen over circulariteit en innovaties. Samen met onze partners in projecten leveren we zo een bijdrage aan de onderwerpen die wij belangrijk vinden.