Oscar Kamerbeek

Commercieel manager

Timpaan probeert met haar doelstelling invulling te geven aan de inclusieve stad, iedereen een (t)huis. Als Commercieel Manager heb ik binnen de organisatie een voortrekkersrol op het gebied van conceptontwikkeling en product – marktcombinaties. In mijn rol ben ik voortdurend op zoek naar de balans tussen maatschappelijke en economisch rendement. Van starterswoningen en sociale huur tot vrije sector huur en luxueuze koop. We ontwikkelen woonproducten met een duurzaam karakter voor verschillende doelgroepen waar woonkwaliteit, betaalbaarheid en innovatie centraal staan. Dit spreekt mij aan.