Een herstructureringsproject van 56 woningen dat in 2 fasen heeft plaats gevonden. Timpaan heeft voor dit project de projectbegeleiding en directievoering geleverd voor de sloop van de oude panden en de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Oplevering: mei 2005.

56 woningen
Aannemer: Niersman Bouwbedrijf BV
Architect: Karina Benraad