Langs de Zwarteweg te Aalsmeer worden 24 smartwoningen ontwikkeld. De rug-aan-rugwoningen worden circa 68 m2 GBO groot en hebben een ruime woonkamer met open keuken en één slaapkamer. Daarnaast heeft de woning een heerlijk tuintje. Het is een ideale woning voor kleine huishoudens, waaronder starters, met prijzen vanaf circa € 199.950,- vrij op naam. In Aalsmeer worden de 24 woningen verdeeld over drie woonblokken: één blok van vier woningen en twee blokken van 10 woningen.

De verkoop van het project is in januari 2021  van start gegaan en kon rekenen op grote belangstelling. Voor de 24 woningen hebben ruim 700 kandidaten zich definitief ingeschreven. Inwoners van Aalsmeer kregen voorrang bij de toewijzing. Zo wordt voorzien in passende woningen voor de Gemeente. Aan de kopers is te zien dat met name jonge starters een woning toegewezen hebben gekregen.

Op 29 juni 2021 heeft de officiële start van de bouw plaatsgevonden. In bijzijn van wethouder Robert van Rijn van de Gemeente Aalsmeer hebben de aanstaande bewoners deze feestelijke bijeenkomst bijgewoond. De handeling bestond uit het slaan van een heipaal, waarop de kopers en wethouder Van Rijn een boodschap hadden geschreven. Namens projectontwikkelaar Timpaan was directeur Ingeborg de Jong aanwezig, namens aannemer Vastbouw, Ernest Melssen.

Wethouder Robert van Rijn: “In Aalsmeer wonen relatief veel jonge mensen die graag in Aalsmeer willen blijven wonen. Daarom hebben wij als college het uitgangspunt dat we betaalbare woningen willen bouwen voor iedereen. Een mooi uitgangspunt maar in de praktijk is dit best een uitdaging in Aalsmeer met alle restricties van Schiphol. Maar hier op deze locatie op het VVA-terrein is het gelukt en daar ben ik erg blij mee.”

Omgeving

Het voormalige VVA terrein tussen de Dreef, Zwarteweg en de N196 wordt de komende jaren opnieuw ingericht door de realisatie van een fusieschool (reeds opgeleverd), twee woningbouwprojecten aan de Zwarteweg en door het herinrichten van het restgebied, ongeveer 6 voetbalvelden groot. Hierdoor ontstaat een nieuwe parkachtige omgeving en wordt de (groene) structuur van de Hornmeer verder versterkt.

Smartwoningen Aalsmeer kopie