Slingerak, De Meern

Betaalbare starterswoningen en luxe vrije sectorwoningen

De locatie
Het plangebied is globaal gelegen tussen het historische lint aan de Zandweg, Houtrakgracht en Gouderaklaan in De Meern (Leidsche Rijn) in de gemeente Utrecht.

Stedenbouw en architectuurstijl
Timpaan ontwikkelt 28 starterswoningen, 8 geschakelde stadsvilla’s, 3 vrijstaande stadsvilla’s en 1 monumentale villa in het historische lint van de Zandweg. De 28 starterswoningen, de Timpaan Verandawoningen®, zijn een eigen ontwikkeling van Timpaan. De overige 12 woningen worden ontworpen door Engel Architecten.
Bij het ontwerp van de 12 vrije sectorwoningen diende de architectuur van de 28 Verandawoningen als een vaststaand gegeven beschouwd te worden, als een onderdeel van de locatie. Op verzoek van de gemeente Utrecht wordt binnen het plan een fietsverbinding tussen de wijk Langerak en de Zandweg ontwikkeld. Tevens worden de watergangen bij de planontwikkeling betrokken om een goede aansluiting op de omgeving te kunnen maken.
De locatie bevindt zich in Utrecht De Meern, op het grensgebied van enerzijds het historische lint van de Zandweg en anderzijds de recente ontwikkeling van de Vinexlocatie Leidsche Rijn. De bebouwing aan de Zandweg bestaat hoofdzakelijk uit klassieke lintbebouwing in de vorm van veelal vrijstaande huizen. De bebouwing van de Vinexlocatie Leidsche Rijn is divers en bestaat uit verschillende typologieën. De ruimtelijke opzet van Leidsche Rijn wordt gekenmerkt door een stedenbouwkundig slagenlandschap. In dit stedenbouwkundige slagenlandschap heeft elke slag, of gedeelte daarvan een eigen karakter, zowel in stedenbouwkundige opzet als in architectuur. De locatie zelf vormt de beëindiging van twee van deze slagen.
Om een coherente wijk te creëren èn om de onvermijdelijke breuk in de architectuur van het slagenlandschap te rechtvaardigen is er voor gekozen de overige woningontwerpen volledig te laten aansluiten op de architectuur van de Timpaan Verandawoning®.
De architectuur van de Timpaan Verandawoning® heeft een aantal duidelijke kenmerken. Het volume bestaat uit een begane grondlaag opgetrokken uit metselwerk en een zadeldak bekleed met dakpannen. In dit volume bevinden zich een viertal starterswoningen, rug-aan-rug en zij-aan-zij. De straatgevel van elke woning is voorzien van een glazen pui, een overstek met het kenmerkende witte boeideel en een veranda.
Al deze kenmerken zijn op verschillende wijze verwerkt in het ontwerp van de villa’s. Zo is de begane grond opgetrokken uit hetzelfde metselwerk en is de gevel van de eerste en tweede verdieping bekleed met dezelfde dakpannen. Deze twee materialen worden, evenals bij de Verandawoning, van elkaar gescheiden door het witte meanderende boeideel. De kopgevels zijn voorzien van verdiepingshoge puien, een overstek en een royale veranda.
Naast het gebruik van dezelfde kenmerkende materialen is ook de detaillering vrijwel gelijk gehouden aan die van de Verandawoningen waardoor het beeld van het geheel nog eens versterkt wordt.

Stand van zaken
Alle woningen zijn verkocht en vanaf medio 2016 opgeleverd.

Social media
Voor de meest actuele informatie: ‘like’ ons op Facebook: https://www.facebook.com/Slingerak en volg ons op Twitter: https://twitter.com/Slingerak

40 woningen
Architect: Engel Architecten – Timpaan