Rondehoep West 49, Ouderkerk aan de Amstel
2 unieke vrije kavels van ca. 5.000 m2 aan de Amstel
 
Op een unieke locatie aan de Amstel, ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, met uitzicht over de polder De Ronde Hoep, realiseert Timpaan op het terrein van een voormalige boerderij twee vrije kavels. Op beide kavels mag een vrijstaande villa gebouwd worden, de kavels hebben een oppervlakte van ruim 5000 m2.

Locatie
Een prachtige locatie, waar u alle rust en ruimte vindt en niet ver bent verwijderd van de uitvalswegen richting Amsterdam en Utrecht. Zo zijn de percelen gelegen nabij de opritten naar A9, de A2 en de N522 richting Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Binnen enkele minuten bereikt u Ouderkerk aan de Amstel voor uw dagelijkse boodschappen. Richting Uithoorn kunt u uiteraard ook gebruik maken van de handige pontverbinding.

Stedenbouw en architectuur
Beide kavels bestaan uit een riant bouwperceel en twee tuinpercelen. De kavels worden gescheiden door sloten waardoor er een duidelijke grens ontstaat. De percelen zijn gelegen op eigen grond en hebben beide een royaal bouwvlak waarop de bouw van een vrijstaande woning is toegestaan, zie hiervoor de situatietekening.

Kavel 1 bestaat uit 5.410 m2 grond en water met een woonperceel van 1.995 m². Kavel 2 bestaat uit 5.890 m² grond en water met een woonperceel van 1.805 m².

Volgens de bouwvoorschriften hebben de hoofdgebouwen een maximale inhoud van 750m3, een maximale bouwhoogte van 9 meter en een maximale goothoogte van 5,5 meter. Daarbij kan er een bijgebouw/ overkapping van maximaal 40 m² gebouwd worden en binnen de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn er nog mogelijkheden tot uitbreidingen tot 900 à 1.000 m3.

De percelen aan de Ronde Hoep vallen onder het ‘buitengebied’. De welstandsnota geeft aan dat de basiskwaliteit van het bestaande gebied moet worden gehandhaafd. Belangrijk is dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het hoofdgebouw en het achterliggende bijgebouw. Hierdoor ontstaat er een erf aan de voorzijde van de woning. Het hoofdgebouw bestaat uit één laag met kap, in de kap mogen twee verdiepingen worden gerealiseerd. De welstand maakt een uitzondering voor het type notariswoning, hierbij mogen twee woonlagen met kap worden gerealiseerd.

Architectenbureau Brummelhuis heeft een plan ontworpen voor de kavels, deze informatie is beschikbaar via de verkopend makelaar. Uiteraard kan er ook naar eigen inzicht een woning worden ontworpen en u bent niet verplicht van een vaste aannemer gebruik te maken.

Bouwrijpe levering
De kavel wordt bouwrijp geleverd. Dit betekent dat de grond geschikt is verklaard voor woningbouw, er een hoofdaansluiting voor de riolering wordt aangeboden en er een hoofdtracé voor de nutsvoorziening langs de kavels loopt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de betrokken makelaar, Brockhoff nieuwbouwmakelaars te Amstelveen.

2 woningen