Gezonde kinderopvang: inclusief duurzaam KDV, BSO en natuurwerkplaats met ondersteunende (kantoor)functies

Midden in een woonwijk aan de Bosstraat in Nieuw-Vennep ontwikkelde Timpaan in samenwerking met Vital PlaceS en AW Groep een duurzame multifunctionele accommodatie.

Onderdeel van de accommodatie is een geïntegreerd kinderdagverblijf waar kinderen met een handicap medische begeleiding bij de hand hebben én kunnen meedraaien met kinderen zónder beperking. 0- tot 4-jarigen kunnen er hele dagen verblijven, de 4-tot 13-jarigen na school in de naschoolse opvang. Samen ontdekken ze de natuur in de eigen moestuin en tussen de eigen kippen, konijnen en cavia’s. Die ’natuurwerkplaats’ biedt bovendien ca. 20 jongvolwassen met een chronische ziekte, lichamelijke en/of verstandelijke beperking ook nog eens een zinvolle inhoudelijke dagbesteding. De natuurwerkers zullen daarnaast de gezamenlijke activiteiten van het kinderdagverblijf ondersteunen.

Op de flexibel indeelbare verdieping biedt De Boshoeve naast BSO zelfstandige lokale ondernemers letterlijk de ruimte om het maatschappelijk doel van de Boshoeve te versterken. De Boshoeve biedt onderdak aan ondernemingen die allen oog hebben voor het welzijn van mens, dier en natuur.

Integraal duurzaam in het kwadraat

Het gebouw werd integraal ontworpen. Verschillende vakdisciplines (architect, landschapsontwerper, ecologen, constructeur, installatieadviseur, procesaannemer/engineer, civiel aannemer, ontwikkelaar e.a.) zijn hierbij vanaf de eerste fase betrokken om gezamenlijk input te geven op het ontwerp. Eindgebruikers Eva Toele (initiatiefneemster en directrice van gastouderbureau de Boshoeve) en Michiel van Rennes (mede eigenaar van kindercentrum Bzzzonder) maakten deel uit van het integraal ontwerpteam en konden zo alle eisen en randvoorwaarden gedurende het planproces waarborgen.

De Boshoeve is duurzaam in het kwadraat. Naast de sociale duurzaamheid is het gebouw energieleverend, lucht- en waterzuiverend en zoveel mogelijk ontworpen volgens de cradle2cradle principes. In het gebouw zelf worden daarnaast allerlei duurzame maatregelen getroffen waardoor de gebruikers optimaal kunnen presteren. Voorbeelden hiervan zijn fullspectrum daglichtverlichting, gerevitaliseerd water van Grander en Integraal Technisch Groen: binnenbeplanting die CO2 uit de binnenlucht zuivert.

Er is een BREAM assessment uitgevoerd door C2N voor de ontwerpfase. Hierin is het ontwerp getoetst op aspecten van management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik/ecologie en vervuiling. De eerder gemaakte quickscan kwam uit op Excellent en het integrale ontwerpteam heeft de ambitie uitgesproken om voor Outstanding te gaan. Uniek in Nederland en zelfs wereldwijd.

Investeren in de toekomst

In tijden van crisis bleek het moeilijk om investeerders te vinden voor dit project met een maatschappelijk rendement. Het rendement is laag vanwege de vele duurzame maatregelen, grote tuin om het gebouw, extra kwaliteiten en de BTW over de investering een schadepost is omdat kinderdagverblijven niet BTW-plichtig zijn. De gezamenlijke grondeigenaren Joost Valk (directeur Vital PlaceS), Ad Wijnhout (directeur AW Groep) en Timpaan hebben de handen ineengeslagen en hebben de totale investering op zich genomen zodat dit prachtige initiatief doorgang kon vinden.

Boshoeve Ontwikkeling CV

Boshoeve ontwikkeling CV is een samenwerking tussen projectontwikkelaar Timpaan, Ad Wijnhout van de AW Groep en Joost Valk van Vital PlaceS. Partijen hebben een CV opgericht voor de ontwikkeling van duurzame multifunctionele accommodaties in heel Nederland. MFA de Boshoeve is het eerste (pilot)project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Leschot van Timpaan, mleschot@timpaan.nl, 06-10922786.

Verloop

Het bestemmingsplan is op 22 december 2011 unaniem goedgekeurd door de gemeente Haarlemmermeer. Op 23 februari 2012 is gestart met de bouw. Op 1 november 2012 is kinderdagverblijf de Boshoeve van start gegaan.

Bekijk de Facebookpagina van MFA de Boshoeve voor meer informatie over dit project: https://www.facebook.com/MFAdeBoshoeve

Brochure

Bekijk hier een pdf-bestand van de brochure van MFA De Boshoeve:  http://www.timpaan.nl/sites/timpaan/files/mfa_de_boshoeve_brochure.pdf

Partners

Vital PlaceS

AW Groep

Valk Lisserbroek

Gemeente Haarlemmermeer

Kinderopvang de Boshoeve

Stichting De Boshoeve

Triodos Bank Nederland

Bzzzonder

Ovium

Blue Ocean Management & Business Support

Sterel c.s.

Schenk Makelaars

Sponsoring

Desso

AkzoNobel

PricewaterhouseCoopers

Rotary Haarlemmermeer/Schiphol

Financieel mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord-Holland

Aannemer: Valk Lisserbroek
Architect: Vital PlaceS