In een nieuw opgezette wijk in Lisserbroek zijn 106 koopwoningen, 44 sociale huurwoningen en 18 MGE koopwoningen ontwikkeld. De huur- en MGE-woningen zijn in samenwerking met de Woonmaatschappij (nu Ymere) gerealiseerd.

Oplevering: juni 2001.

69 woningen
Aannemer: Valk Bouwbedrijf – Horsman & Co
Architect: Architectenbureau Tordoir BNA – Joost Valk Architectuur