30 huurappartementen

In opdracht van GroenWest (vh GroenrandWonen) verzorgde Timpaan het projectmanagement van de ontwikkeling van een appartementengebouw met een half verdiepte parkeerkelder in het centrum van Vleuten. Het project omvat 30 huurappartementen voor senioren en mensen met een lichamelijke beperking (in samenwerking met Careyn). Een informatieavond voor omwonenden in juni 2010 bevestigde de grote vraag van senioren naar dergelijke appartementen.

Stand van zaken

Op 21 december 2011 heeft het college het bestemmingsplan goedgekeurd. Op 23 augustus 2012 is de start bouw op feestelijke wijze gevierd met het slaan van een symbolische eerste paal.

Architect: M1 Architectuur