Algemeen

In het kader van Wonen in het Groen ontwikkelt Timpaan de komende jaren in het gebied Zuiderloo ca. 275 woningen. Het zeer diverse en op verschillende doelgroepen gerichte woningbouwprogramma zal in verschillende fasen op de markt worden gebracht.

Locatie

Het gebied dat Timpaan ontwikkelt ligt in het zuiden van Heiloo; tussen Heiloo en Limmen. Het gebied wordt globaal omsloten door de Hoogeweg, de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg in Heiloo.

Stedenbouw en architectuurstijl

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo wordt opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo wordt een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo moet zich gaan ontwikkelen tot woonbuurtjes die vanzelfsprekend op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.

Stand van zaken

Timpaan heeft in oktober 2014 het eerste deelplan in verkoop gebracht. Er zijn inmiddels twee volgende fases verkocht, waarvan de laatste fase op dit moment in aanbouw is. De komende jaren worden de volgende fases in verkoop gebracht. Bekijk voor actuele informatie de projectwebsite: https://heiloo-zuiderloo.nl/

Er komen woningen voor alle doelgroepen. De Timpaan Verandawoning geschikt voor starters, ééngezinswoningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen. Bijzonder is dat op de kavels bestemd voor vrijstaande woningen en twee-onder-één kapwoningen, per kavel uit meerdere type woningen kan worden gekozen in diverse prijscategorieën. Zo zal er een divers beeld ontstaan, bepaald door de keuze van de toekomstige kopers.

Blijf op de hoogte!

Wenst u op de hoogte gehouden te worden per mail, vul dan uw gegevens in op het interesseformulier. Blijf ook via de social media op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project Zuiderloo door ons op te volgen op Twitter: https://twitter.com/ZuiderlooNL en te liken op Facebook:  http://nl-nl.facebook.com/Zuiderloo