Timpaan realiseerde in plandeel de Bibliotheek in Landgoed Driessen (een nieuwbouwlocatie in de gemeente Waalwijk) haar eerste project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een aantal jaar geleden gaven de gemeente Waalwijk en Casade Woondiensten de leden van vereniging Jongeren Huisvesting Waalwijk (JHW) de gelegenheid om 61 starterswoningen in eigen beheer te realiseren. Dit betekende dat de leden van de vereniging binnen het project de opdrachtgever waren voor architect, aannemer en betrokken adviseurs.

Als adviseur van de grote groep starters begeleidde Timpaan in opdracht van JHW het gehele traject van planontwikkeling tot realisatie. De advisering van Timpaan was er op gericht meer kwaliteit voor hetzelfde geld te krijgen en de invloedsmogelijkheden voor de individuele kopers zo groot mogelijk te maken. Ook richtte Timpaan haar aandacht op het groepsproces en de kwaliteit van de besluitvorming.

In lijn met de naam van het plandeel hebben de leden van JHW hun unieke project de naam Alphabeth meegegeven.

Op 20 maart 2007 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen JHW, Casade Woondiensten en de Gemeente Waalwijk officieel getekend. Na de architectenselectie en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan is in nauw overleg met de leden een Voorlopig ontwerp (VO) ontwikkeld. Dit VO werd unaniem goedgekeurd door de vereniging op de Algemene Ledenvergadering. Na de kavelkeuze via loting heeft elke JHW-er een woning toegewezen gekregen, waarna individuele keuzes als type gevel en plattegronden gedaan konden worden. Nadat het uitwerkingsplan en de bouwvergunning onherroepelijk waren, startte in oktober 2009 de uitvoering. In februari 2010 werd het bereiken van het hoogste punt enthousiast gevierd door de betrokkenen.

Het project is opgenomen in het boek ‘Van kavel tot droomhuis’ over particulier opdrachtgeverschap. Het artikel over Timpaan laat zien dat bouwen in eigen beheer ook mogelijk is voor starters.

Start bouw: 23 oktober 2009.

Oplevering: 1 februari 2011

61 woningen
Aannemer: BVR Group
Architect: Sturm Architecten