Begin 2008 is het gebouw tussen de Weimarstraat en de Galileïstraat door Timpaan verworven. Het plan betrof kleinschalige woningbouw. Op het binnenterrein werd gedacht aan 12 bijzondere eengezinswoningen.

Naar aanleiding van contacten met buurtbewoners die een idee hadden voor een stadstuin hebben wij aangegeven mee te willen denken aan de realisatie van deze wens. Timpaan hecht veel waarde aan het maatschappelijk belang van de realisatie van deze stadstuin. Om deze reden is de ontwikkeling van woningbouw los gelaten. Met de realisatie van deze stadstuin wordt één van de meest versteende wijken van Den Haag voorzien van een groene oase. De bewoners hebben de Stichting Stadstuin Emma’s Hof opgericht en dragen zelf zorg voor beheer en onderhoud van de tuin.

Zie ook de website van de bewoners: Stadstuin Emma’s Hof.