Antoniuskwartier te Utrecht is een nieuwbouwproject bestaande uit 207 woningen, op een unieke locatie in de wijk Overvecht, een wijk die volop in bloei is. De eerste fase bestaat uit 56 comfortabele en betaalbare eengezinswoningen, de tweede fase uit 151 comfortabele en stijlvolle woningen, waaronder 121 koopwoningen.

Locatie
Het kavel waarop voorheen het St. Antonius Ziekenhuis was gelegen maakt onderdeel uit van de subwijk ‘Vechtzoom-Zuid’ en is het gelegen aan de Paranádreef 2. Het projectgebied wordt begrensd door de Achttienhovensedijk (zuidzijde), de Paranádreef en Pampadreef (oostzijde), de sportvelden en Rio de Janeirodreef (westzijde) en de Belo Horizontedreef (noordzijde). De unieke ligging en het groene karakter van de wijk zijn overblijfselen van de geschiedenis van het gebied, dat in 1960 nog een weids groen landschap was. Die identiteit heeft de wijk niet verloren; er bevinden zich maar liefst drie grote parken op loopafstand van de woningen van het Antoniuskwartier en de bebouwing wordt op vele plaatsen in de wijk afgewisseld met brede groenstroken en mooie waterpartijen.

Stedenbouw en architectuurstijl: wonen in het groen
Uitgangspunt is woonbebouwing in een groene setting. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij uitgangspunt. Het Vechtzoompark is een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis voor de stad en de regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op deze ziekenhuislocatie, laat de herontwikkeling met de juiste inrichting, de wijk beter aansluiten op het Vechtzoompark. Het wijkje bestaat uit twee buurtjes met eenzelfde opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte met veel waardevolle volwassen bomen.

De bouw was in handen van BAM Wonen. Alle woningen komen uit de BAM Wooncollectie en zijn gebouwd in Jaren ’30 architectuurstijl.

In afwachting van de start van de sloop hebben er 2,5 jaar studenten kunnen wonen in het gebouw. De huur van de studentenkamers bedroeg circa € 125,- per maand. Zo heeft Timpaan in samenwerking met Socius (voorheen STW), Vaspro Bouwmanagement en gemeente Utrecht, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de studentenhuisvesting in Utrecht.

Stand van zaken
In augustus 2015 is gestart met de sloop van de voormalige zusterflat. Medio 2018 zijn de woningen opgeleverd.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar www.antoniuskwartier.nl