Op dinsdag 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur organiseren de gemeente Koggenland en Timpaan gezamenlijk een inloopbijeenkomst over de eerste fase van het nieuwbouwplan De Tuinen Ursem in de brede school Batter.

Nieuwbouwplan De Tuinen

Het nieuwbouwplan De Tuinen komt tussen Hoek Hoveniers en de Gabrielstraat. Het gehele plan omvat totaal circa 170 woningen. De eerste fase wordt rond de nieuwe weg tussen Geesterland en De Leet ontwikkeld en bestaat uit circa 60 woningen.

Marktonderzoek woningen

De projectontwikkelaar wil vooruitlopend op de verkoop van woningen onderzoeken naar welk type woning er vraag is. Hiervoor wordt een enquête uitgedeeld. Het resultaat wordt gebruikt om de definitieve verkaveling van fase 1 uit te werken. Tijdens de inloopbijeenkomst zullen diverse woningtypes gepresenteerd worden.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Binnen fase 1 zijn ook enkele locaties beschikbaar voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Voorontwerp bestemmingsplan

Om te kunnen starten met de verkoop en bouw van fase 1 is er een bestemmingsplan nodig. Tijdens de inloopbijeenkomst ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ook op het gemeentehuis ter inzage vanaf 1 mei voor een periode van 4 weken.

Enquête inloopavond

De enquête die op de inloopavond is uitgereikt kunt u inleveren bij het gemeentehuis aan de receptie of opsturen naar Timpaan, Postbus 64, 1430 AB AALSMEER