Vandaag is de symbolische ‘eerste sleutel’ uitgereikt aan de
aanstaande bewoners van een woning in nieuwbouwproject Hof van Kanis. De
sleutel werd uitgereikt door wethouder Tymon de Weger van de gemeente
Woerden. Het project omvat 8 geschakelde woningen en 4 rijwoningen. Timpaan uit Hoofddorp is de ontwikkelaar van het project, de aannemer is ThuisinBouwen uit Meerkerk.

Naast de 12 woningen die nu worden opgeleverd, ligt een vrije kavel
waarop een vrijstaande woning gerealiseerd zal worden. Het plan grenst
prachtig aan het water, met vrij uitzicht over de aangrenzende weilanden
en de ernaast gelegen Sint-Hippolytuskerk. Alle geschakelde en
rijwoningen zijn inmiddels verkocht. De vrijstaande woning is nog
beschikbaar. Neem voor meer informatie over de woning contact op met
Timpaan of rechtstreeks met de verkoopcoördinator, Agnes Stam,
bereikbaar op telefoonnummer 06-30769003.

Het project past bij de missie van Timpaan. Bij Timpaan geloven wij
dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat
iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Het bundelen van onze
kennis en vaardigheden met oog voor een gezonde en duurzame
leefomgeving helpt ons projecten te ontwikkelen waar echte
gemeenschappen ontstaan.