Op woensdag 27 oktober organiseerden VolkerWessels Vastgoed, EarthY en Timpaan op vastgoedbeurs PROVADA een paneldiscussie over inclusieve gebiedsontwikkeling. De vraag die centraal stond: hoe zorgen we ervoor dat we gebieden realiseren die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen, waar ruimte is om te wonen voor ieder budget en er plekken zijn die uitnodigen om elkaar te ontmoeten? Onder begeleiding van moderator Hamit Karakus (Platform31/Eerste Kamerlid) gingen de panelleden het gesprek aan over oplossingen en kansen op het gebied van inclusieve ontwikkeling.

Allereerst wordt gedefinieerd wat we onder inclusief verstaan. Wethouder Fouad Sidali (o.a. wonen Gemeente Haarlemmermeer) noemt ruimte voor elkaar, terwijl Gijs van den Boomen (KuiperCompagnons) het gevoel noemt dat iedereen mee mag doen. Marcel Schipper (VolkerWessels Vastgoed) voegt eraan toe dat het uitgangspunt moet zijn om niet uit te sluiten, en met name de lange termijn (50 tot 100 jaar) in het oog te houden. Jan van Barneveld (de Alliantie): “We moeten niet vergeten dat er niets mis hoeft te zijn met exclusief. Het gaat erom op welke schaal je een wijk ontwikkelt.” Ingeborg de Jong (Timpaan) voegt toe: “Naast de technocratische uitgangspunten gaat het om het vormen van een community en het echt verbinden van de bewoners.”

Nadat het concept in algemenere zin verkend was, gingen de panenleden in gesprek over wat zij in de praktijk tegenkomen. Robert van Ieperen (EarthY) noemt het project dat zij samen met De Alliantie realiseren waarbij de problematiek in de jeugdzorg het hoofd wordt geboden door middel van een live, learn, work, play campus waar jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg samen kunnen leven met andere jongeren. Van Barneveld vult aan: “In dit project hebben wij een antwoord gegeven op een vraag die vanuit de samenleving op ons afkwam. Hierdoor hebben wij geconcludeerd dat ook dit relevante doelgroepen voor ons zijn, en dat hier een rol voor ons is weggelegd.” De Jong noemt een project in Heiloo waar met het eigen woningconcept de Smartwoning een hofje gecreëerd is wat ontmoeting stimuleert. Doordat de woningen efficiënt zijn geplaatst op de locatie, blijft de grondwaarde hoog. Dit is ook fijn voor de gemeente.

Sidali geeft aan in de Gemeente Haarlemmermeer de regie te willen nemen om het dossier van de komende decennia op te pakken: de enorme vergrijzing in zijn gemeente. Schipper vult aan: “In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten van een marktpartij hebben wij als VolkerWessels Vastgoed juist enorme behoefte aan een sterke overheid. Zo kunnen we het samen mogelijk maken.”

Het gevoel dat in de discussie komt bovendrijven is dat marktpartijen en overheden ernaar moeten streven om met elkaar in een heel vroeg stadium om tafel te gaan. Daar moeten meteen de relevante stakeholders bij betrokken worden, zodat er bijvoorbeeld zorglocaties of buurtcentra worden ontwikkeld waar de eindgebruikers echt op zitten te wachten. Door elkaar aan de voorkant op te zoeken kan de harde kant van een wijkontwikkeling – de financiële business case – samengaan met de zachte kant: hoe gaan gebruikers de ruimte zich echt eigen maken. Zo kan iedereen zich thuis voelen.