Op woensdag 11 februari start projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout met de bouw van het woningbouwproject Nieuw Westveen te Reeuwijk-Brug. Verantwoordelijk wethouder Oskam van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal de officiële handeling verrichten door het slaan van de ‘eerste’ paal van het project.

Het project Nieuw Westveen bestaat uit 31 koopwoningen in verschillende prijscategorieën uit de BAM Wooncollectie. Daarnaast bevat het project een tweetal appartementengebouwen met 45 voornamelijk sociale, levensloopbestendige huurappartementen voor senioren in opdracht van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Timpaan heeft in 2013 het eerste appartementengebouw met 23 huurwoningen opgeleverd. Het tweede gebouw met 22 appartementen op de hoek Van Heuven Goedhartlaan / Mesdagstraat in Reeuwijk-Brug West is daar een afgeleide van.

De 31 koopwoningen van de BAM Woningbouw bestaan uit 22 eengezinswoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen. Kopers hadden de mogelijkheid om de woningen ‘woonklaar’ op te laten leveren aan de hand van hun eigen gekozen leefwijze en gekozen woonsfeer die de BAM Wooncollectie biedt. Meer dan de helft van de kopers hebben gekozen voor het gemak van een woonklare woning. De 31 koopwoningen zijn na de inschrijvingsperiode 3x overtekend en eind vorig jaar allemaal verkocht en getransporteerd. De woningen worden vanaf september 2015 opgeleverd.

Oplevering 2016

Alle huurwoningen in het reeds gerealiseerde appartementengebouw worden door Woningbouwvereniging Reeuwijk onder de sociale huurgrens verhuurd. In het nieuwe gebouw zullen, naast sociale huurappartementen voor senioren, ook een aantal appartementen in de vrije sector worden verhuurd. Het ontwerp van de appartementengebouwen is van SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort. Bouwcombinatie Westveen, bestaande uit de lokale aannemers Goudriaan-Jongerius uit Waarder en Vergeer Bouw uit Reeuwijk-Brug, gaat het nieuwe appartementengebouw bouwen. Deze bouwcombinatie heeft het eerste gebouw ook gerealiseerd. De oplevering van dit gebouw staat gepland in het eerste kwartaal van 2016.

De afgelopen maanden heeft de Firma Kruiswijk de sloop- en saneringswerkzaamheden afgerond. Aansluitend heeft civiel aannemer Den Breejen Infra de locaties bouwrijp gemaakt en enkele meters hoge zandpakketten aangebracht voor de inklinking van het veenpakket onder de wegen, trottoirs en parkeervakken. Vaspro Bouwmanagement verzorgt het projectmanagement in opdracht van Timpaan.