Projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout kijkt terug op een uiterst succesvol jaar. In 2016 bedroeg het bruto bedrijfsresultaat 4,0 miljoen euro; een lichte daling ten opzichte van 2015. Het netto bedrijfsresultaat kwam hierbij na aftrek van belastingen op 1,0 miljoen euro. Het werkkapitaal daalde van 25,6 miljoen euro in 2015 naar 22,9 miljoen euro in 2016. De solvabiliteit nam ten opzichte van een jaar eerder met 10% toe naar 78%.

De markt is volop in beweging. Ons nieuwbouwproject Antoniuskwartier in Utrecht (150 woningen), waar nog tijdelijk het revalidatiecentrum de Hoogstraat en studentenhuisvesting in heeft gezeten, is zeer voorspoedig verkocht. 30 woningen werden verkocht aan een belegger. Ook in Bodegraven werd succesvol een project verkocht aan een belegger. In Heerhugowaard werd een zeer energiezuinige wijk ontwikkeld. Hier staat de eerste Nero-Zero-woning, die samen met Koppen Bouwexperts en TNO als proefwoning gemonitord zal worden.

Ingeborg de Jong, directeur/bestuurder van Timpaan: “In 2016 zijn we gestart met de actualisering van onze ondernemingsstrategie en in 2017 zullen we vanuit onze maatschappelijke oriëntatie woningen ontwikkelen in het betaalbare koopsegment. Dit combineren we waar mogelijk met woningen voor de duurdere koopsector. Ook het tot stand brengen van gebiedsontwikkelingen, de transformatie van cultureel erfgoed, het verder investeren en innoveren in duurzaamheid en aandacht voor architectuur en de kwaliteit van openbare ruimte behoren tot de missie van Timpaan.”

“Afgelopen jaar hebben we in 11 verschillende gemeenten het startsein gegeven van uiteenlopende projecten na succesvolle verkopen van deze projecten. In totaal zijn vorig jaar 126 woningen notarieel getransporteerd.”

Op basis van de tot op heden verkochte woningenaantallen verwacht Timpaan in 2017 een nog beter bedrijfsresultaat te kunnen presenteren. Continuïteit op de langere termijn is gewaarborgd mede doordat Timpaan vorig jaar maar ook in 2017 een aantal interessante nieuwe posities heeft weten te verwerven. De omvang van onderhanden werken bedraagt op dit moment 42 projecten met daarin in totaal 1.140 eengezinswoningen en 719 appartementen. De totale productiewaarde bedraagt 336 miljoen euro exclusief BTW.