Timpaan (her)ontwikkelt in Hensbroek het voormalige ‘Landje van Mak’ van agrarische bestemming naar woningbouw. Het nieuwbouwproject is ‘Pioenhof’ gedoopt, met daarin 46 woningen: Smartwoningen, sociale huurwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen en een aantal vrije kavels.

Onlangs heeft de provincie haar akkoord gegeven op de ontwikkeling, met een compliment voor de duurzame ambities voor zowel de openbare ruimte als de woningen. Verder is het bestemmingsplan inmiddels in procedure. Timpaan verwacht dat deze procedure wordt afgerond eind 2022. De verkoop van de woningen start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022.

Bij de toewijzing van de woningen krijgen inwoners van Hensbroek voorrang. Mochten er niet genoeg kandidaat-kopers zijn uit Hensbroek zelf, hebben inschrijvers die in de rest van de gemeente Koggenland wonen voorrang. Mochten dat ook niet genoeg geschikte kandidaten zijn, worden de woningen toegewezen aan inschrijvers buiten de gemeente Koggenland. Meer informatie over de toewijzingseisen wordt bij de start van de verkoop bekendgemaakt.

De ontsluiting van het plan voor met name auto’s vindt plaats via de bestaande toegangen aan de Julianaweg. De voetgangers en fietsers zullen met name gebruikmaken van de extra aan te leggen langzame verkeersontsluiting aan de zuidzijde van de wijk, richting ’t Ouwe Hof.

Geïnteresseerd in het plan? Zie www.pioenhof.nl voor meer informatie.