Op woensdag 29 juni heeft wethouder Paulus Jansen de eerste sleutel van de 56 betaalbare eengezinswoningen in het project Antoniuskwartier in de wijk Overvecht uitgereikt. De woning is gebouwd door BAM Woningbouw in jaren ’30 architectuurstijl. De kopers van de opgeleverde woning hebben gekozen voor Viktor & Wonen, het woonklaarconcept van BAM Woningbouw, waardoor zij direct in de compleet afgewerkte woning kunnen intrekken. De prognose is dat de laatste woningen medio september worden opgeleverd.

In september vorig jaar is begonnen met de bouw van de woningen in het Antoniuskwartier op de locatie van het voormalige Antoniusziekenhuis. Timpaan uit Rijsenhout ontwikkelt het project en realiseert er in totaal 207 woningen, verdeeld over verschillende fases.

Binnenkort wordt gestart met de sloop van de hoogbouw van het voormalige ziekenhuis ter voorbereiding op de volgende fase.

In de tweede fase van het Antoniuskwartier, dat Timpaan momenteel aan het ontwikkelen is, komen 151 eengezinswoningen in samenwerking met BAM Woningbouw. Als de procedures voorspoedig verlopen, is de verwachting dat eind dit jaar deze tweede fase in verkoop wordt gebracht.

Antoniuskwartier is een nieuwe woonwijk, onderdeel van de subwijk ‘Vechtzoom-Zuid’ en is het gelegen aan de Paranádreef 2. Uitgangspunt is woonbebouwing in een groene setting. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij uitgangspunt. Het Vechtzoompark is een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis voor de stad en de regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op de voormalige ziekenhuislocatie, laat de herontwikkeling met de juiste inrichting, de wijk beter aansluiten op het Vechtzoompark. Het nieuwe wijkje gaat bestaan uit twee buurtjes met eenzelfde opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte met veel waardevolle volwassen bomen.