Op 7 juni jl. werd tijdens de vastgoedbeurs Provada te Amsterdam een intentieovereenkomst getekend tussen ontwikkelaar Timpaan (Ingeborg de Jong) en leverancier van duurzame energieconcepten Klimaatgarant (Gert-Jan ’t Hart). Namens Timpaan tekende algemeen directeur Ingeborg de Jong, namens Klimaatgarant directeur Gert-Jan ’t Hart. Vanaf 2019 zullen de partijen jaarlijks 300 gasloze woningen gaan realiseren.

Het gasloze energieconcept van Klimaatgarant wordt reeds in een tweetal projecten van Timpaan gerealiseerd, te weten Nieuw Waard in Heerhugowaard en Het Gemaalhuis in Hoofddorp. In de intentieverklaring is opgenomen dat Timpaan en Klimaatgarant deze samenwerking willen uitbreiden.

Timpaan verwacht vanaf 2019 jaarlijks 300 woningen met Klimaatgarant te ontwikkelen en Klimaatgarant geeft aan deze woningen te kunnen voorzien van een energieconcept tegen marktconforme (lease)voorwaarden. Dit energieconcept bestaat uit een grondgebonden warmtepomp, ventilatie met warmteterugwinning en warmteterugwinning uit douchewater. Klimaatgarant verleent een energieprestatiegarantie van 25 jaar aan de bewoners.

De volgende projecten waarin Timpaan en Klimaatgarant samen gasloze woningen realiseren gaan binnenkort in verkoop: De Kleine Weelde te Uithoorn en De Tuinen van Ursem.

Ingeborg de Jong (Timpaan) en Gert-Jan 't Hart (Klimaatgarant) tekenen overeenkomst