Bodegraven, 10 november 2016

Timpaan en BAM Woningbouw starten bouw Nieuw Weideveld te Bodegraven

Op 9 november hebben Leendert den Heijer, regiodirecteur BAM Woningbouw Zuidwest, en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, de realisatieovereenkomst ondertekend voor de bouw van 45 betaalbare en duurzame koopwoningen uit de BAM Wooncollectie in de eerste fase van gebiedsontwikkeling Nieuw Weideveld te Bodegraven. Bijzonder aan de eerste fase in Nieuw Weideveld is de keuze uit maar liefst 8 verschillende woningtypes, variërend van betaalbare starterswoningen tot royale vrijstaande Nul op de Meter woningen. Het is niet de eerste keer dat partijen een realisatieovereenkomst met elkaar ondertekenen want eerder realiseerden Timpaan en BAM al 31 koopwoningen in het project Nieuw Westveen te Reeuwijk-Brug en momenteel ontwikkelt Timpaan 207 koop- en huurwoningen uit de BAM Wooncollectie in het project Antoniuskwartier te Utrecht.

Timpaan won na een marktconsultatie in juni 2015 de selectie voor de gebiedsontwikkeling van 4 woonvelden in Weideveld. In de selectiefase is door Timpaan een visie gegeven op het oude stedenbouwkundig plan en zijn er voorstellen gedaan voor een nieuw kindvriendelijk plan voor de woonvelden 4, 5, 7 en 8. Binnen deze woonvelden is een gedifferentieerd woningbouwprogramma voorgesteld met bewezen woningbouwconcepten voor de koopwoningen. Door te ontwikkelen met conceptwoningen kunnen relatief hoge grondopbrengsten en korte doorlooptijden gerealiseerd worden. Daarnaast zijn exclusieve afspraken gemaakt met Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) voor de ontwikkeling van 50 grondgebonden huurwoningen in het gebied. Hierdoor is het mogelijk om een hoog afzettempo met verschillende typen woningen binnen Weideveld te bewerkstelligen. Timpaan heeft bovendien aangegeven welke potentiële grondopbrengsten het nieuwe plan met zich meebracht en hoe deze opbrengsten aan de gemeente gegarandeerd konden worden.

Na de zomer van 2015 is gestart met een nieuw groen stedenbouwkundig plan met 50% meer uitgeefbare gronden dan het vorige plan, een flexibel bestemmingsplan voor alle woonvelden binnen Weideveld en een uitgebreid beeldkwaliteitsplan. Op 8 juli 2016 hebben gemeente en Timpaan de raamovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van 140 nieuwbouwwoningen. Timpaan heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk daarbij niet alleen de grondopbrengsten van 90 koopwoningen gegarandeerd maar ook de grondopbrengsten van de 50 grondgebonden huurwoningen. Op 9 september 2016 zijn tijdens de Najaarsmarkt van Bodegraven de eerste 45 woningen in verkoop gegaan en hebben 220 geïnteresseerden zich ingeschreven voor deze woningen. Op dit moment is 96% verkocht en voordat er gestart wordt met de bouw zijn alle woningen verkocht.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt de komende weken de woonvelden 4 en 5 bouwrijp, zodat begin februari 2017 gestart kan worden door BAM Woningbouw met de bouw van de 45 koopwoningen. Enkele maanden later start SAREF met de bouw van de 50 huurwoningen. De BAM verwacht na de zomer van 2017 de eerste woningen op te kunnen leveren. Voorts onderzoekt Timpaan met de gemeente of zij de verkoop van de volgende fase met 45 koopwoningen kunnen vervroegen naar het eerste kwartaal van 2017.

————————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie:

Timpaan is echt een andere ontwikkelaar. Omdat de aandelen in handen zijn van de Stichting Timpaan, is het mogelijk iets moois te doen met de winst. Projecten kunnen extra kwaliteit krijgen, waarmee gebouwen en hun omgeving de toekomst aan kunnen. Ook voor het nastreven van maatschappelijke doelen is geld beschikbaar. Meer informatie is te vinden op http://www.timpaan.nl/.