Paulus Jansen, wethouder Wonen van de gemeente Utrecht, heeft samen met Ingeborg de Jong, algemeen directeur Timpaan en Martijn van der Knaap, directeur Utrecht & Noordoost  bij BAM Wonen, de eerste sleutel uitgereikt van de 121 eengezinswoningen in het project Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

“Eengezinswoningen in de koop- en vrije huursector zijn relatief schaars in Overvecht. Zo’n 72% van het woningaanbod bestaat uit sociale huur. Dit project draagt bij aan een meer gemengde wijk. Mooi ook dat bewoners uit de wijk naar deze woningen kunnen doorstromen”, aldus Paulus Jansen.

In totaal bestaat fase 2 uit 151 woningen, waarvan er dertig aan vastgoedbelegger Altera zijn verkocht als huurwoningen. De ontwikkelaar van de woningen is Timpaan uit Rijsenhout, de bouw is in handen van BAM Wonen. In juni vorig jaar is begonnen met de bouw van de woningen in het Antoniuskwartier op de locatie van het voormalige Antoniusziekenhuis. Alle woningen komen uit de BAM Wooncollectie en worden gebouwd in Jaren ’30 architectuurstijl. Na de oplevering van 56 woningen uit de eerste fase in 2016 wordt nu met fase 2 in de komende weken het gehele project succesvol opgeleverd.

De maatschappelijke vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan is zeer tevreden met de nieuwe buurt Antoniuskwartier. Ingeborg de Jong: “Timpaan heeft samen met BAM Wonen deze mooie toevoeging aan de Utrechtse wijk Overvecht gerealiseerd. De aanstaande bewoners van fase 2 zullen zich hier thuis voelen tussen het groen, terwijl ze toch dichtbij de Utrechtse binnenstad zitten.”

Nieuwe woonwijk

Antoniuskwartier is een nieuwe woonwijk, onderdeel van ‘Vechtzoom-Zuid’ en is gelegen aan de Paranádreef. Uitgangspunt is woonbebouwing in een groene setting. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij uitgangspunt. Het Vechtzoompark is een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis voor de stad en de regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op de voormalige ziekenhuislocatie, laat de herontwikkeling met de juiste inrichting de wijk beter aansluiten op het Vechtzoompark. De nieuwe wijk bestaat uit twee buurten met eenzelfde opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte met veel waardevolle volwassen bomen.