Op 8 november hebben Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, en Ad Wijnhout, algemeen directeur van AW Groep, de realisatieovereenkomst getekend voor het bouw- en woonrijp maken van het nieuwbouwproject Nieuw Waard te Heerhugowaard.

AW Groep uit Lisse is inmiddels begonnen met de bouwrijp fase waarin is gestart met het grondwerk en het aanleggen van het riool. Daarna worden bouwwegen aangelegd. Tot het eind van het jaar werkt AW Groep aan het plaatsen van de beschoeiing bij de eilandjes en het ontgraven van de waterpartij. Voor het nieuwbouwproject heeft Copijn de landschapsinrichting, het bestek en de tekeningen, gemaakt.

Het woonrijp maken van fase 1 wordt in het najaar van 2017 uitgevoerd. Timpaan uit Rijsenhout ontwikkelt het project, dat bestaat uit 96 woningen, verdeeld over diverse typen: vrijstaande-, twee-onder-een-kap-, comfort-, eengezins- en verandawoningen. Het project wordt in 3 fasen gerealiseerd.

Op 2 november is ook de realisatieovereenkomst getekend tussen Timpaan en aannemer Scholtens Groep uit Wognum, die op 1 december a.s. start met de bouw van de 41 woningen uit fase 1. Op 31 oktober is de verkoop gestart van fase 2, waarin de volgende 20 woningen in verkoop zijn gebracht.

Tussen de te realiseren en bestaande woningen aan de ‘Velduil’ wordt een parkachtige groene strook aangelegd. De bestaande watergang tussen de te realiseren en de bestaande woningen aan ‘Zwarte Dolfijn’ en ‘Keizerfazant’, in de wijk Butterhuizen, wordt verbreed en krijgt kleine natuurlijke eilandjes.