Als vastgoed- en gebiedsontwikkelaar is Timpaan elke dag actief bezig met het vormen van de ruimte om ons heen. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee gericht op de leefbaarheid van onze planeet voor toekomstige generaties. Timpaan is een sociaal-maatschappelijke ontwikkelaar die deze verantwoordelijkheid graag neemt.

Dat betekent dat in onze projecten duurzaamheid en klimaatadaptatie een belangrijke plaats innemen en dat wij voortdurend op zoek zijn naar verbetering en innovatie. Om duurzaamheid nog verder te borgen in onze organisatie hebben wij ons aangesloten bij SDG Nederland en committeren wij ons aan de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, die zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Timpaan heeft zich voorts aangesloten bij het UN Global Compact.

Duurzaamheid is voor Timpaan geen beperkende, maar een verrijkende factor. Onze benadering van duurzaamheid is veelzijdig. Zo ontwikkelen we onze recente projecten Villapark BOSS te Almere Overgooi en plan De Heemtuinen te Vlaardingen geheel natuurinclusief en klimaatadaptief. En ook in de bedrijfsvoering zullen wij de nodige aanpassingen doorvoeren, van bijvoorbeeld het autobeleid tot het minimaliseren van papiergebruik.

Kennisdelen

Timpaan werkt vaak samen met vaste ketenpartners, zodat wij onze kennis kunnen blijven delen en samen tot nog betere resultaten kunnen komen. Dit heeft onder andere geleid tot onze deelname in Circulair West, een samenwerkingsverband tussen ondernemers die kennis delen over circulariteit en innovaties en dit verwerken in concrete initiatieven en projecten. Zo werd recent een rapport opgesteld over materiaal- en grondstofstromen dat wij hebben aangeboden aan de gedeputeerden van Noord-Holland en Zuid-Holland. Samen met onze partners in projecten leveren we zo een bijdrage aan de onderwerpen die belangrijk zijn voor een duurzame samenleving en een toekomstbestendige economie

Om de ervaringen op het gebied van natuurinclusief ontwikkelen en bouwen zo goed mogelijk te kunnen delen, heeft Timpaan zich daarnaast aangesloten bij KAN (KlimaatAdaptief bouwen mét de Natuur). Wij zien dit platform als de ultieme kans om hierover in gesprek te gaan en samen te versnellen op het gebied van klimaatadaptief bouwen met de natuur.