Informatiecentrum De Uitvlucht opent weer haar deuren

Dit wordt de derde openstelling van het informatiecentrum De Uitvlucht. Met een maquette krijgen de ideeën voor het centrum van Vinkeveen inmiddels letterlijk en figuurlijk vorm. Bent u benieuwd naar de stand van zaken? Of hebt u zelf ideeën of suggesties voor het centrum die u wilt meegeven? Op zaterdag 10 oktober 2015 tussen 10.00 en 13.00 uur bent u (weer) van harte welkom in het informatiecentrum De Uitvlucht in de oude kantine van de betonfabriek De Adelaar aan de Herenweg 186 in Vinkeveen.

Was u de afgelopen keren niet de gelegenheid om naar het informatiecentrum te komen? Er zijn vier filmpjes waarin procesmanager Richard Bredewold van Interegion Groep uitleg geeft over de eerste verkenningen van de mogelijkheden van de ontwikkeling van het centrum van Vinkeveen. U vindt deze filmpjes op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.vinkeveen.nl.

In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. De gemeente en ontwikkelaar doen dit vanuit het informatiecentrum De Uitvlucht als centraal informatie- en communicatiepunt, in nauw overleg met de klankbordgroep waarin een groot aantal betrokkenen zit.

Omdat er een aantal hoge ambities staat in de dorpsvisie, kost het veel tijd en onderzoek om te komen tot een concreet en haalbaar plan. In deze fase is het van groot belang dat iedereen die direct of indirect te maken met dit deel van Vinkeveen kennis kan nemen van en kan reageren op de ideeën, verkenningen en kaders tot nu toe. Inzet is een breed gedragen en succesvol plan voor Vinkeveen.

De dorpsvisie Centrum Vinkeveen is een wensbeeld over hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten komen te zien. Vragen die in de visie centraal staan, zijn: Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd? En hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?