Begin 2014 heeft de gemeenteraad de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen aangenomen. Onder het motto ‘Vinkeveen: Dorp aan de Plassen’ is samen met inwoners en ondernemers een ideaalbeeld geschetst van hoe Vinkeveen er in de toekomst uit kan zien. De gemeente wil graag dat de visie wordt uitgevoerd en heeft daarvoor samen met een klankbordgroep een projectplan gemaakt. Dit projectplan heeft het college dinsdag 16 december aangenomen en voor definitieve besluitvorming naar de raad gestuurd.

Een wens uit de dorpsvisie Centrum Vinkeveen is om de relatie tussen het dorp en de plassen te verbeteren door aan de Herenweg een recreatief centrum te maken met een passantenhaven, een dorpsplein, horeca en detailhandel. Een andere wens is om de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201 te verbeteren. In het projectplan zijn de stappen beschreven die daarvoor nodig zijn.

Wethouder David Moolenburgh: “Na besluitvorming in de raad gaan we van start. We zijn vooral geïnteresseerd in de ideeën en wensen van inwoners, ondernemers en grondeigenaren in het gebied. Om ideeën met elkaar te kunnen uitwisselen, willen we de oude kantine van de Adelaar ombouwen tot een informatie- en ontmoetingscentrum. Hier komen tekeningen te hangen, worden maquettes neergezet en zorgen we ervoor dat ieder met een idee of vraag terecht kan. De opening van dit centrum zal de eerste concrete stap zijn om van Vinkeveen een dorp aan de plassen te maken. Daar gaan we een feestje van maken.”

Het projectplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente, bewonersvereniging InVinkeveen, de ondernemersvereniging Vinkeveen en de ontwikkelcombinatie Adelaar Herenweg Vastgoed/projectontwikkelaar Timpaan. Doel is eind 2015 tot een mooi ontwerp te komen voor het centrum van Vinkeveen dat verkeersveilig, haalbaar en betaalbaar is. Een belangrijk onderdeel daarin is de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Het ontwerp wordt gemaakt onder leiding van LAP Landscape & Urban Design uit Rotterdam.

Vervolg
De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen behandelt het projectplan Vinkeveen Dorp aan de Plassen naar verwachting in de commissievergadering van 20 januari 2015. Besluitvorming door de raad
vindt dan naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 5 februari 2015. Na besluitvorming door de raad wordt de datum van de opening van het informatiecentrum bekend gemaakt.

Meer informatie
De dorpsvisie Centrum Vinkeveen en het projectplan Vinkeveen Dorp aan de Plassen, vindt u op de website van de gemeente De Ronde Venen: http://www.derondevenen.nl/leven-en-werken/dorpsvisie-centrum-vinkeveen_43309/.
Hebt u ideeën voor het centrum van Vinkeveen? U kunt uw ideeën digitaal kwijt op de facebookpagina Vinkeveen anno 2020 (https://www.facebook.com/vinkeveen2020).