De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout geselecteerd als gebiedsontwikkelaar voor ca. 250 woningen in 4 woonvelden in Weideveld te Bodegraven. Timpaan zal het gebied collegiaal ontwikkelen met projectontwikkelaar Synchroon uit Zoetermeer en De Raad Bouw uit Katwijk, die een aantal andere woonvelden ontwikkelen in Weideveld. Daarnaast heeft de gemeente in het gebied ook een aantal collectief particulier opdrachtgever (CPO) projecten gefaciliteerd.

De gemeente is in samenwerking met Bureau Middelkoop in februari van dit jaar gestart met een marktconsultatie om te komen tot een selectie voor een gebiedsontwikkelaar en initiatieven voor deelplannen binnen het gebied. Na twee expertmeetings en een interviewfase is 22 mei een selectiedocument opgesteld waarbij negen geselecteerde marktpartijen zich in konden schrijven voor de gebiedsontwikkeling of initiatiefplannen hierbinnen. In het selectiedocument is specifiek gevraagd om te komen tot voorstellen voor een betere exploitatiedekking door de gemeente, inzicht in kansrijke programma’s en het mogelijke tempo waarin tot ontwikkeling kan worden gekomen en de mogelijke garanties voor de afzet van de gronden. Het resultaat van de beoordeling is in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van 30 juni 2015 aan de orde geweest. Het college heeft Timpaan uitgenodigd om te komen tot nadere afspraken voor wat betreft de Gebiedsontwikkeling van de woonvelden 4, 5, 7 en 8 in Weideveld. Aalberts Bouw, BAM Woningbouw zuidwest en Bolton Bouw zijn uitgenodigd om te komen tot vervolgafspraken over een mogelijk uit te werken deelinvulling.

Timpaan is bijgestaan door ruimtelijk adviesbureau Interegion uit Rijpwetering en stedenbouwkundig bureau Lap Landscape & Urban Design uit Rotterdam. Onderdeel van de selectie van Timpaan zijn de gemaakte exclusieve afspraken met Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF). SAREF onderzoekt de mogelijkheden om ca. 50 bouwrijpe kavels af te nemen voor de ontwikkeling van eengezinswoningen in de middenhuur. Een categorie woningen waar in Bodegraven zeer veel behoefte aan is. ABC Capital adviseert Timpaan hierin.

Partijen streven ernaar om in september een nieuw definitief stedenbouwkundig plan te kunnen presenteren en gelijktijdig wordt begonnen aan het wijzigen van het huidige bestemmingsplan waardoor in het voorjaar van 2016 de eerste ontwikkelingen gestart kunnen worden. Bovendien onderzoeken gemeente en Timpaan de mogelijkheden om binnen het huidige bestemmingsplan ook al te komen tot nieuwe ontwikkelingen.