Rijsenhout – 9 mei 2011 – Op dinsdag 17 mei as. vindt de kick-off plaats van de woningbouwontwikkeling Slot Huygens Waert. Inwoners van Heerhugowaard kunnen meedenken en discussiëren tijdens een informatiebijeenkomst van ontwikkelaar Timpaan.

Momenteel onderzoekt Timpaan de mogelijkheid om een locatie aan de Jan Glijnisweg bij het bos Waarderhout in Heerhugowaard te herontwikkelen. Gezien de ligging in het bosrijke gebied, nabij het centrum van Heerhugowaard, biedt het uitstekende kansen voor de ontwikkeling van een spraakmakend ‘buiten’. ‘Slot Huygens Waert’ is dan ook een ambitieus plan voor het realiseren van een landgoed dat veel meer biedt dan alleen woongelegenheid. Op het landgoed zullen appartementen en geschakelde woningen worden gerealiseerd. Bovendien zullen services en voorzieningen worden geboden zoals maaltijdservice en zorg aan huis.

Het plan ‘Slot HuygensWaert’ is op dit moment nog steeds een ‘concept’. Timpaan vindt het belangrijk om woonconsumenten vroegtijdig te betrekken bij de mogelijke ontwikkeling. Daarom wordt op dinsdag 17 mei een informatiemiddag en – avond georganiseerd in Café Cool, Coolplein 1 in Heerhugowaard. Timpaan ontmoet geïnteresseerden die dag graag tussen 16.00 uur en 17.30 uur of tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Op deze middag en avond worden alle facetten van het plan gepresenteerd onder het genot van een hapje en een drankje. Presentaties vinden plaats om 16.15  uur en 19.45 uur. Daarna bestaat de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een workshop waarin zal worden gepraat over de mening, suggesties en wensen van het publiek. De bijeenkomst heeft een informatief en vrijblijvend karakter. Opgave vooraf is niet nodig en voor de deelnemers zijn uitrijkaarten beschikbaar.