Rijsenhout, 22 oktober 2009 – Op vrijdagmiddag 23 oktober 2009 wordt in Landgoed Driessen (gemeente Waalwijk) de start van de bouw gevierd van een van de grootste woningbouwprojecten in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het project Alphabeth met 61 grondgebonden starterswoningen betreft het eerste CPO-project van ontwikkelaar Timpaan waarvan de uitvoering start.

Timpaan uit Rijsenhout treedt in dit project op als adviseur/begeleider in opdracht van vereniging JongerenHuisvesting Waalwijk. De leden van de vereniging hebben van de gemeente Waalwijk en Casade Woondiensten de gelegenheid gekregen om deze betaalbare woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap te realiseren. Dit betekent dat de leden van de vereniging binnen het project de opdrachtgever zijn voor het gehele ontwikkeltraject. Ondanks de economische recessie is het de vereniging gelukt om een haalbaar project te realiseren.

Timpaan adviseert het bestuur van JHW in het gehele traject van planontwikkeling tot realisatie. De advisering van Timpaan is er op gericht meer kwaliteit voor hetzelfde geld te krijgen en de invloedsmogelijkheden voor de individuele kopers zo groot mogelijk te maken. Ook richt Timpaan haar aandacht op het groepsproces en de kwaliteit van de besluitvorming.

Met VON-prijzen vanaf € 135.000,- zijn de grondgebonden woningen met recht betaalbare woningen te noemen. Voor alle 61 woningen is een koper gevonden. De betrokken aannemer is BVR groep uit Roosendaal.

Timpaan Hoofddorp BV is een unieke vastgoedontwikkelaar. De aandelen van de BV zijn namelijk in handen van een stichting, die jaarlijks bepaalt aan welke maatschappelijke doelen een deel van het rendement wordt besteed. Doorgaans wordt het geld beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever die bepaalt of het wordt besteed aan extra kwaliteit in een project, lagere stichtingskosten of om een project haalbaar te maken. Het begeleiden van het grootste CPO-project voor 61 starters in Waalwijk is daar een voorbeeld van.