Projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout kijkt terug op een uiterst succesvol jaar. In 2014 bedroeg het bruto bedrijfsresultaat 2,9 miljoen euro; een stijging van meer dan 70% ten opzichte van 2013. De woningbouwontwikkelaar heeft 2,4 miljoen euro afgewaardeerd op grondposities en eveneens 2,4 miljoen afgewaardeerd op onderhanden werk. Het netto bedrijfsresultaat kwam hierbij na aftrek van belastingen op 0,7 miljoen euro. Het werkkapitaal steeg van 23,3 miljoen euro in 2013 naar 24,9 miljoen euro in 2014. De solvabiliteit nam ten opzichte van een jaar eerder met 15% toe naar 66%.

Timpaan is een ontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Door het bundelen van de collectieve kennis en vaardigheden van alle betrokkenen werkt Timpaan aan een gezonde en duurzame leefomgeving waar de gebruikers blijvend trots op zijn en waarbij op projectniveau verantwoording af wordt gelegd over de maatschappelijke relevantie van de keuzes.

Jaap Zwart, directeur/bestuurder van Timpaan: “Timpaan heeft als maatschappelijk projectontwikkelaar zich ook altijd sterk op het betaalbare en sociale deel van de woningmarkt gericht. In de afgelopen crisesjaren is deze bedrijfsoriëntatie de basis gebleken van een gezond projectontwikkelingsbedrijf. Afgelopen jaar hebben we in 8 verschillende gemeenten het startsein gegeven van uiteenlopende projecten na succesvolle verkopen van deze projecten. In totaal zijn vorig jaar 285 woningen notarieel getransporteerd.”

Op basis van de tot op heden verkochte woningenaantallen verwacht Timpaan in 2015 een nog beter bedrijfsresultaat te kunnen presenteren. Continuïteit op de langere termijn is gewaarborgd mede doordat Timpaan vorig jaar maar ook in 2015 een aantal interessante nieuwe posities heeft weten te verwerven. De omvang van onderhanden werken bedraagt op dit moment 45 projecten met daarin in totaal 870 eengezinswoningen en 718 appartementen. De totale productiewaarde bedraagt 264 miljoen euro exclusief BTW.

—————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie: