Rijsenhout, 14 juni 2007 – Is er straks voldoende ruimte voor alle geplande woningen, parkeerplaatsen en winkels die gewenst zijn in de Jan Verswollezone. Dat wordt tot eind dit jaar onderzocht. Daarom tekenden de gemeente Gouda en projectontwikkelaars Timpaan Vastgoedontwikkeling en Bokx Vastgoedontwikkeling een intentieovereenkomst. Hierin geven de drie partijen aan hoe ze – in participatie met omwonenden – de mogelijkheden willen onderzoeken van de Jan Verswollezone. Het plangebied dat ligt tussen de IJssellaan, de Goejanverwelledijk, de Fluwelensingel en de Karnemelksloot.

Eind 2005 presenteerde de gemeente voor dit gebied een masterplan, dat echter niet voldoende draagvlak had. Op initiatief van wethouder Menkveld worden omwonenden nu nauw betrokken bij de plannen. Als onderdeel van het wijkteam hebben omwonenden adviesrecht naar de gemeente.

Dit betekent dat de gemeente het advies serieus neemt en er alleen van afwijkt als zij goed motiveert waarom. “Het is een uitdaging om samen met bewoners te zoeken naar de mogelijkheden die dit gebied in zich heeft. Dat is best een moeilijke opdracht gezien alle functionaliteiten die een plekje moeten krijgen, maar dat maakt het wel boeiend”, aldus wethouder Menkveld.

Een afvaardiging van de omwonenden heeft in januari dit jaar gepresenteerd wat zij belangrijk vinden in het gebied. Dat hebben ook de projectontwikkelaars en de gemeente gedaan. De omwonenden blijven tijdens het hele proces betrokken.

In het plangebied staat een aantal verouderde en deels leegstaande bedrijfspanden, waaronder de voormalige De Jong garage en de Goudsche IJzerwarenhandel, maar ook het parkeerterrein Klein Amerika valt hieronder. De gebouwen van de voormalige De Jong garage zijn in handen gekomen van ontwikkelaar Timpaan, de Goudsche IJzerwarenhandel is aangekocht door Bokx. Onderzocht wordt hoeveel woningen gerealiseerd kunnen worden, die een hoge kwaliteit moeten hebben. De woningen zijn bedoeld voor alle leeftijdsgroepen, inclusief starters, seniorenwoningen en zorgwoningen. Er is ook ruimte voor detailhandel. Om het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad te vergroten, wordt er onderzocht of en hoeveel ondergrondse parkeerruimte er gerealiseerd kan worden in het plangebied.

Het college onderzoekt of het haalbaar is om een sneltram tussen het centraal station langs het centrum naar Stolwijkersluis te laten rijden. Een van de mogelijke routes is dan het oude tracé van de spoorlijn Gouda-Schoonhoven, die tussen 1914 en 1942 door het plangebied liep. Het is daarmee niet zeker dat er een sneltram komt. Het plan moet zo worden opgesteld, dat een sneltram later kan worden ingevoegd.

Verder moet er meer waterberging komen in het plangebied, om wateroverlast te voorkomen. De aanleg van de nieuwe riolering en toename van grote regenbuien zorgen ervoor dat er in de wijk Kort Haarlem te weinig bergingscapaciteit is. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de aanleg van een nieuwe gracht of singel, die hiermee een positieve bijdrage levert aan de sfeer en kwaliteit van het plan. Het college heeft onlangs de programmatische verkenning vastgesteld. Eind dit jaar moet er een programma van eisen liggen met een financiële analyse. Op basis hiervan wordt bezien of een verdergaande samenwerking wordt aangegaan met de ontwikkelaars.