Haarlemmermeer, 21 februari 2012 – Op donderdag 23 februari 2012 start ontwikkelaar Timpaan in samenwerking met Vital PlaceS en AW Groep de bouwwerkzaamheden van het bijzondere project MFA de Boshoeve te Nieuw-Vennep. Deze energieleverende, lucht- en water zuiverende multifunctionele accommodatie bestaat uit een inclusief kinderdagverblijf en BSO, een natuurwerkplaats voor jongvolwassenen met een beperking en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers.

De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer stelde begin dit jaar het bestemmingsplan al unaniem vast. Ontwerpers en adviseurs van Vital PlaceS, AW Groep uit Lisse en ontwikkelaar Timpaan hebben de plannen integraal met de toekomstige eindgebruikers Eva Toele en Michiel van Rennes gemaakt. Initiatiefneemster Toele is directrice van gastouderbureau De Boshoeve uit Nieuw-Vennep, dat ook de leidsters voor de opvang levert. Van Rennes is mede-eigenaar van kindercentrum Bzzzonder.

In het inclusief kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang groeien kinderen met en zonder beperking met elkaar op. Ook biedt het ruimte om te spelen, avonturen te beleven en te leren. Zo is er een natuurwerkplaats gepland, met een moestuin en ruimte voor kippen, konijnen en cavia’s. Twintig jongvolwassenen met een beperking gaan die tuin bestieren en hebben op deze manier een volwaardige dagbesteding. Onder de zonnepanelen op de verdieping is bedrijfs- en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers met oog voor mens en dier.

Het gebouw is zo ontworpen dat het meer energie levert dan er verbruikt wordt. Het integraal technisch groen, binnen en buiten, zorgt voor energiereductie en helpt bij het zuiveren van lucht. Ook aan waterzuivering is gedacht voor het spoelen van de toiletten en het draaien van de wasjes. In het gebouw is de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt en zorgt Fullspectrum daglicht voor optimale leer- en werkprestaties.

Bzzzonder Boshoeve BV, een samenwerking tussen Toele en Van Rennes, gaat het pand en de natuurwerkplaats huren van investeerders Ad Wijnhout van de AW Groep, de Nieuw-Vennepse architect Joost Valk van Vital PlaceS en projectontwikkelaar Timpaan. Deze partijen willen niet alleen dat het bijzondere project wordt gerealiseerd, maar blijven ook betrokken als eigenaar. Ovium arrangeerde de financiering die door de Triodos Bank wordt verstrekt en het project is daarnaast financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Valk Bouw & Ontwikkeling uit Lisserbroek zal het bouwkundige deel uitvoeren; AW Groep draagt zorg voor de aanleg van het terrein en het groen.

De officiële handeling zal worden verricht door mevrouw J. Bastiaans van de Triodos Bank, de heer R. Gopisingh van Sterel c.s./Schoemakers Notariaat en de gezamenlijke initiatiefnemers van dit bijzondere project. Voor het slaan van de eerste paal wordt een “Oud Hollandse” heistelling ingezet, waarmee in vroegere tijden met handkracht de heipalen in de grond werden gedreven; het symboliseert de integrale aanpak van dit project. Voor dit officiële moment zijn geïnteresseerden van het project en pers uitgenodigd op de bouwplaats en aansluitend is er een feestelijke receptie in de Bolle Olifant, Venneperweg 485/487 te Nieuw-Vennep.