Rijsenhout, 20 juli 2006 – Op donderdag 20 juli 2006 ondertekenen de gemeente Aalsmeer en projectontwikkelaars Hopman Interheem Groep uit Gouda en Timpaan uit Rijsenhout de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van het Lijnbaangebied/ “Dorpshaven”. Dit is een grote stap in de goede richting om het vervallen kassengebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Oude Spoordijk om te vormen tot een woongebied met 298 woningen.

De nieuwe wijk ‘’Dorpshaven’’ zal na de omlegging van de N201 een echt onderdeel van Aalsmeer dorp gaan vormen! Een waterrijk en groen opgezette woonwijk met een grote differentiatie aan woningen. Zo komen in deze wijk starters-appartementen, betaalbare rijenwoningen, luxe vrijstaande en geschakelde villa’s. Nagenoeg alle woningen liggen aan het water en het overgrote deel heeft de mogelijkheid om vanaf de eigen aanlegsteiger bij de woning open water te bereiken. De bestaande lintbebouwing, het kerkgebouw van de gereformeerde kerk en de woonarken langs de Oude Spoordijk worden gehandhaafd. Zo wordt rekening gehouden met het bestaande karakter van het gebied. Extra aandacht is besteed aan een goede verkeersontsluiting van de wijk. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid staan hier voorop.

De komende tijd zullen de plannen verder worden uitgewerkt en in het 4e kwartaal van dit jaar zal een realisatieovereenkomst worden gesloten. Hierna zal de planologische procedure worden gestart. In het 1e kwartaal van 2007 hopen de ontwikkelaars te starten met de verkoop van de eerste woningen om in het 3e kwartaal te kunnen starten met de bouw. Verantwoordelijk wethouder Berry Nijmeijer: “Ik ben erg blij met dit plan, hier worden 85 woningen voor Aalsmeerse starters gebouwd en de nieuwe wijk wordt één geheel met Aalsmeer dorp.”