Rijsenhout, 7 mei 2007 – Wat komt er op de plek in Zaandijk waar nu het gemeentehuis staat? Vijf gerenommeerde marktpartijen zijn door de gemeente uitverkoren om een plan te maken voor de herontwikkeling van Bannehof. Zij moeten met hun ontwerp de gunst van de inwoners van Rooswijk winnen. Want de Rooswijkers kiezen uiteindelijk de winnaar.

De vijf uitverkoren partijen zijn Slokker Vastgoed, Johan Matser Projectontwikkeling, Zaan Kristal/Heijmans Vastgoed, Timpaan/DHV en Ballast Nedam Ontwikkelings-maatschappij/Amvest.

Samen bouwen aan toekomst

Afgevaardigden van vier van deze partijen waren onlangs op de koffie bij wijkwethouder Piet Keijzer. Daar kregen zij tekst en uitleg over de te volgen procedure. Bij dit overleg was ook een afgevaardigde van Leyten en Partners aanwezig. Deze partij mocht meedoen aan de competitie, maar heeft daar vanaf gezien. Zijn plaats is ingenomen door Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij/Amvest.

Keijzer onderstreepte tijdens de bijeenkomst nog eens het belang van het wijkreferendum. ‘De gemeente geeft aan wat de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn, de inwoners kiezen uiteindelijk het winnende ontwerp. Dat is vrij uniek. Samen bouwen we zo aan de toekomst van Rooswijk.‘

Enorme uitdaging

De uitverkoren projectontwikkelaars juichen het wijkreferendum toe. Zij zien het als een enorme uitdaging, zo leert een rondgang langs de vijf. Ook het feit dat de gemeente niet te veel randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp heeft opgesteld, wordt zeer gewaardeerd. ‘Het biedt volop ruimte voor creatieve oplossingen,’ is een veelgehoorde reactie.

In juni moeten de vijf partijen hun ontwerpen indienen. Vakspecialisten van de gemeente toetsen eerst of de ontwerpen voldoen aan de voorwaarden en uitgangspunten, zoals deze zijn vastgesteld door de gemeente en de klankbordgroep ‘Herontwikkeling Bannehof’. In die klankbordgroep zitten omwonenden, winkeliers en vertegenwoordigers van het naastgelegen verzorgingshuis Evean Guisveld en het Saenredam College. Medio september mogen de inwoners van Rooswijk van 16 jaar en ouder hun favoriete ontwerp kiezen. Het ontwerp met de meeste stemmen wint.

Formeel besluit

Tussendoor is er nog een beoordeling door een commissie met vertegenwoordigers van Rooswijk en de gemeente. Deze beoordeling is alleen van belang als het wijkreferendum ongeldig wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat minder dan 30 procent van de stemgerechtigde Rooswijkers heeft deelgenomen.

Het formele besluit voor een opdracht tot herontwikkeling van de Bannehof moet van de gemeenteraad komen. De raad heeft echter al aangegeven de uitkomst van het wijkreferendum te respecteren, mits deze geldig wordt verklaard.